1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh THCS từ lớp 6 đến lớp 9

Thảo luận trong 'Trung học cơ sở' bắt đầu bởi Huê Nguyễn, 30/12/17.

Lượt xem: 1,170

 1. Huê Nguyễn Moderator

  Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh THCS từ lớp 6 đến lớp 9 - Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Tiếng Anh, Dethiviet.com xin giới thiệu đến các bạn Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9 được sưu tầm và đăng tải dưới đây. Mời các bạn vào tham khảo và tải về. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

  Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh THCS từ lớp 6 đến lớp 9

  Ngữ Pháp Tiếng Anh: Either, Neither

  1, Câu trả lời ngắn với either và neither

  “Either và neither" được dùng trong câu phủ định, để thể hiện sự đồng thuận mang ý phủ định giữa các người nói với nhau về một sự việc nào đó.

  *Cấu trúc:

  - Either: đứng ở cuối câu: S + trợ động từ + not + either

  VD: I didn’t either; I don’t either; She doesn’t either…..

  - Neither: đứng ở đầu câu: Neither + trợ động từ + S

  VD: Neither do I, Neither did he……

  2, Either và Neither được dùng làm đại từ:

  - either có nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia, neither có nghĩa là không cái này mà cũng không cái kia.

  - either và neither khi được dùng làm đại từ sẽ đứng một mình, động từ chính trong câu chia theo ngôi thứ ba số ít

  Ví dụ:

  I tried Asus and Oppo phones before, but neither was good. (Tôi đã thử dùng điện thoại Asus và Oppo trước đây. Nhưng không có cái nào tốt cả.)

  Do you want tea or coffee? – Either is good for me.

  (Bạn uống trà hay cà phê? – Cái nào cũng được hết.)

  3, Một số cách dùng khác của either và neither:

  *NEITHER

  1. neither + Noun số ít

  Ở trường hợp này neither được xem như một “người xác định” cho danh từ số ít đứng sau nó.

  Ví dụ:

  Neither member of our group came to the meeting yesterday. (Không có thành viên nào trong nhóm chúng tôi đi họp ngày hôm qua.)

  2. neither + of + đại danh từ

  - Trong cấu trúc này, of luôn phải đứng giữa neither và danh từ

  - Động từ phải chia ở số ít

  - Chỉ có 3 đại danh từ được dùng với neither of là you, them, us

  Ví dụ:

  Neither of us knows that Mr. Blank passed away. (Không ai trong chúng tôi biết rằng thầy Blank đã qua đời.)

  Neither of you is approved for this vacancy. I’m so sorry. (Các bạn không được chấp nhận cho vị trí này. Tôi rất tiếc.)

  3. neither + of + từ xác định + Noun số nhiều

  Các từ xác định thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that

  Lưu ý: Động từ phải chia theo ngôi thứ ba số ít (dù danh từ ở dạng số nhiều)

  Ví dụ:

  Neither of my friends knows how my brother looks like. (Không có đứa bạn nào của tôi biết mặt anh trai tôi.)

  Neither of the dresses fixed me. (Không có cái váy nào vừa với tôi cả.)

  4. Neither … nor:Đây là một cặp liên từ tương quan, được dùng để diễn tả sự phủ định kép, không cái này cũng không cái kia.

  Ví dụ:

  Neither me nor my friends want to talk with her. (Cả tôi lẫn bạn tôi đều không muốn nói chuyện với cô ta.)

  *EITHER

  1. either + Noun số ít:

  Trong trường hợp này, either được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít

  Ví dụ:

  A: Where do you want to have dinner, at home or outside?

  B: Either option is fine for me.

  (Bạn muốn ăn tối ở đâu, ở nhà hay ngoài tiệm? – Cái nào cũng được hết.)

  2. either + of + Đại danh từ

  - Cấu trúc either of đi với một tân ngữ đại từ (thường là us, you, them)

  Ví dụ:

  I know Clara and Jason. Either of them loves volleyball.

  (Tôi biết Clara và Jason. Cả hai bọn họ đều thích bóng chuyền.)

  - Either có khi được sử dụng độc lập trong câu, lúc này nó có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, cái nào cũng được, đôi khi nó còn đi với từ “one”

  Ví dụ:

  A & B: We will eat out tonight. Do you want to eat seafood or pizza?

  C: Either one.

  (Bọn tôi tính ra ngoài ăn tối nè. Cậu muốn ăn hải sản hay pizza - Cái nào cũng ăn hết.)

  3. either + of + từ xác định + Noun số nhiều

  Các từ xác định thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that

  Ví dụ:

  Either of the dishes is delicious. (Cả hai món ăn đều rất ngon miệng.)

  Either of his cars was broken last month. (Tháng rồi cả hai chiếc xe của anh ta đều hư hết.)

  4. either … or: Đây là cặp liên từ tương quan được dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này, hoặc là cái kia

  Ví dụ: I want to have either tea or juice. (Tôi muốn uống trà hoặc cà phê.)

  Ngữ Pháp Tiếng Anh: CÂU ĐIỀU KIỆN

  NHỮNG KTCB VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN:

  * Câu điều kiện được dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra.

  * Cấu tạo:

  Cấu tạo của câu điều kiện bao gồm hai mệnh đề:

  - Mệnh đề If (If clause): là mệnh đề điều kiện, hay mệnh đề phụ

  - Mệnh đề chính (main clause): là mệnh đề kết quả, hay mệnh đề chính

  - Cách sắp xếp mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu điều kiện:

  If – clause, main – clause

  Mệnh đề If đứng trước mệnh đề chính và cả hai được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy (hoặc chấm phẩy).

  Main - clause If - clause

  Mệnh đề If đứng sau mệnh đề chính thì không cần dùng dấu phẩy (hoặc chấm phẩy)

  * Các từ điều kiện:

  Mệnh đề điều kiện thường được bắt đầu với các từ như: if, unless (= if … not); provided (that) (= if only); so long as (as long as); on condition that (miễn là, với điều kiện là); suppose; supposing (giả sử như); in case (trong trường hợp); even if (ngay cả khi, dù cho)

  CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN

  • Câu điều kiện loại 0:

  * Chức năng:Câu điều kiện loại 0 diễn tả một chân lý, sự việc luôn luôn đúng.

  * Cấu trúc:

  If clause (Simple present), main clause (simple present).
  If + chủ ngữ 1 + động từ (chia theo chủ ngữ 1) , chủ ngữ 2 + động từ (chia theo chủ ngữ 2)

  Nếu chủ ngữ là I/ they/ you/ we thì động từ giữ nguyên.

  Nếu chủ ngữ là She/ he/ it thì động từ phải thêm -s/-es/-ies.

  Ví dụ:

  If you heat the ice, it smelts. (Nếu bạn đun nước đó, nó sẽ tan chảy)

  The water reaches 100 degree if you heat it. (Nước sẽ đạt nhiệt độ 100 độ C nếu bạn đun sôi nó)

  • Câu điều kiện loại 1: diễn tả một sự việc/ hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Cấu trúc:

  If clause (simple present), main clause (simple future).

  If + chủ ngữ 1 + động từ (chia ở hiện tại đơn) , chủ ngữ 2 + will + V

  Lưu ý:

  - Will có thể được thay bằng can/ may/ shall/ must

  - Mệnh đề chính và mệnh đề if có thể đứng trước hoặc đứng sau đều được

  Ví dụ:

  If you take this medicine, you will feel better. (Nếu bạn uống thuốc, thì bạn sẽ thấy đỡ hơn đó.)

  If it stops raining, we can go out. (Nếu như trời ngừng mưa thì chúng ta có thể đi ra ngoài.)

  • Câu điều kiện loại 2:

  - Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.

  - Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

  Cấu trúc:

  If clause S + V ( QKĐ), Main clause [S + would/ could (not) + V + …].

  If + chủ ngữ 1 + V-ed/-d( BQT) (to be: were), chủ ngữ 2 + would/ could (not) + V

  Ví dụ:

  - If I were you, I would help him.

  - If you tried hard again, you would succeed.

  • Câu điều kiện loại 3:

  - Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

  - Câu điều kiện loại 3 được dùng để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

  Cấu trúc:

  If clause QKHT, main clause (could/ would + have + P2/ ed)

  If + chủ ngữ 1 + had + P2/ -ed/ d, chủ ngữ 2 + would/ could + have +P2/-ed

  Ví dụ:

  If he had studied hard, he would have passed his exams. (Nếu cậu ta học hành chăm chỉ, thì cậu ta đã đậu kỳ thi rồi.)

  If I had known she was sick, I would have visited her. (Nếu tôi biết cô ấy bị bệnh, thì tôi đã tới thăm cô ấy rồi.)
   

  Các file đính kèm:

 2. seongochuong29592

  seongochuong29592 Thành viên

  Tham gia ngày:
  11/10/19
  Bài viết:
  57
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  Khi gai sinh dục xuất hiện, nhiều người bệnh đã rất hoang mang thậm chí vội vàng tìm kiếm thuốc bôi trị gai sinh dục có bán ở đâu? Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải hiểu bệnh nào thuốc đó mà không phải chỉ sử dụng thuốc thôi đã hết bệnh, nguyên do vì sao hãy theo dõi ngay những thông tin bên dưới.

  Hiểu đúng về hiện tượng gai sinh dục

  Gai sinh dục cực kỳ dễ bị nhầm lẫn với bệnh xã hội nguy hiểm sùi mào gà. Vì vậy, chúng tôi sẽ gửi đến bạn các thông tin quan trọng để kịp thời phân biệt được 1 bệnh lây qua đường tình dục cự kỳ nguy hiểm và 1 tình trạng bệnh lý thông thường như sau:

  Gai Sinh Dục

  Dấu Hiệu:

  - Có các nốt mụn nhỏ màu trắng hoặc hồng ở vùng kín

  - Không gây cảm giác đau rát khó chịu

  Nguyên Nhân:

  - Một biểu hiện lành tính

  - Chỉ là sự phát triển quá mức của tế bào cơ quan sinh dục

  - Không hề truyền nhiễm nơi khác

  Biến Chứng:

  - Không gây nguy hiểm

  - Chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, sinh hoạt tình dục

  [​IMG]

  Xem thêm: bao lâu mới biết có thai

  Sùi Mào Gà

  Dấu Hiệu:

  - Mọc các nốt u nhú mềm màu hồng đường kính 1 đến 2mm

  - Sau 1 thời gian chúng phát triển và liên kết có hình dạng mào gà hay bông súp lơ xanh

  - Vùng kín bị lở loét, chảy mủ khi bị đụng trúng, mùi hôi cực khó chịu, nổi mụn.

  Nguyên Nhân:

  - Do sự lây truyền virus Human papilloma (HPV) vào cơ thể

  - Lây khi quan hệ tình dục không an toàn, đường máu, va chạm khi có vết thương hở, sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh. Mẹ truyền sang con.

  Biến Chứng:

  - Bệnh cực kỳ nguy hiểm

  - Gây ung thư cơ quan sinh dục,… đe dọa tính mạng

  Theo các chuyên gia thì người mắc bệnh đừng chủ quan rằng chỉ mắc gai sinh dục bình thường. Vì chúng tôi thông qua thăm khám cho rất nhiều trường hợp bệnh mới có nhận định rằng, có đến 58% người bệnh nghĩ bản thân mắc gai sinh dục lại chính đang ở giai đoạn đầu của căn bệnh sùi mào gà. Vì vậy, trước khi lựa chọn phương pháp gì hay tìm mua thuốc gì thì nên nhanh chóng thăm khám và hỗ trợ chữa trị ngay.

  Thuốc bôi trị gai sinh dục có bán ở đâu?

  Ngày nay, trên thị trường thuốc y tế thì chỉ cần bỏ ra một số tiền đã có thể mua được nhiều loại thuốc bôi điều trị gai sinh dục một cách dễ dàng. Thế nhưng không phải thuốc nào cũng phù hợp và đạt hiệu quả như mong muốn.

  Xem thêm: mọc mụn nước ở vùng kín

  Để biết được thuốc có phù hợp hay không thì bệnh nhân nên đi kiểm tra tại các cơ sở chuyên khoa uy tín để được sớm xác định phác đồ điều trị phù hợp.

  Địa chỉ chữa gai sinh dục hiệu quả tại TP Vinh Nghệ An

  Tại khu vực TP Vinh tỉnh Nghệ An đã xuất hiện rất nhiều địa chỉ y tế đều giới thiệu có thuốc bôi chữa gai sinh dục hiệu quả nhưng không rõ chất lượng ra sao. Thấu hiểu được nỗi lo mà người

  bệnh đang phải chịu, Phòng Khám Đa Khoa Lê Lợi được thành lập dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế nổi bật, bao gồm:

  [​IMG]

  Đội ngũ bác sĩ giỏi có kinh nghiệm chuyên sâu

  Thiết bị y tế nhập khẩu từ nước ngoài

  Cơ sở vật chất khang trang

  Dịch vụ y tế chuyên nghiệp

  Chi phí công khai – minh bạch

  Bảo mật thông tin tuyệt đối

  Trên đây là tất cả những thông tin chia sẻ về vấn đề thuốc bôi trị gai sinh dục có bán ở đâu? Nếu bạn còn thắc mắc cần được tư vấn hãy gọi ngay đến số Hotline 039 863 8725 để được hỗ trợ giải đáp cụ thể hơn.
   

Chia sẻ trang này