1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Luyện thi viết tự luận Tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Thảo luận trong 'Bí quyết làm bài thi tốt' bắt đầu bởi Admins, 29/10/17.

Lượt xem: 636

 1. Admins Quản Trị Viên

  Luyện thi viết tự luận Tiếng Anh thi THPT Quốc gia - Tài liệu ôn thi tự luận Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia chia làm nhiều phần: Lý thuyết, hướng dẫn cách viết tự luận, bài tập luyện thi, giúp các bạn nắm vững kiến thức và có thể viết được bài luận Tiếng Anh một cách hiệu quả và thành công nhất.

  Luyện thi viết tự luận Tiếng Anh thi THPT Quốc gia

  HOW TO WRITE A PARAGRAPH
  Parts of a Paragraph
  1. Topic Sentence
  2. Supporting Details
  3. Closing Sentence

  How to Write a Paragraph
  1. Prewriting Paragraphs
  2. Writing Paragraphs
  3. Editing Paragraphs
  4. Publishing Paragraphs

  Kinds of Paragraphs
  1. Definition 1. Sequence
  2. Classification 2. Choice
  3. Description 3. Explanation
  4. Compare and Contrast 4. Evaluation

  PART 1: Parts of a Paragraph

  1. Topic Sentence

  What is the topic sentence?

  The topic sentence is the first sentence in a paragraph.

  What does it do?

  It introduces the main idea of the paragraph.

  How do I write one?

  Summarize the main idea of your paragraph. Indicate to the reader what your paragraph will be about.

  Example:

  There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent health care system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada’s cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live.

  2. Supporting Details

  What are supporting sentences?

  They come after the topic sentence, making up the body of a paragraph.

  What do they do?

  They give details to develop and support the main idea of the paragraph.

  How do I write them?

  You should give supporting facts, details, and examples.

  Example:

  There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent health care system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada’s cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live.

  3. Closing Sentence

  What is the closing sentence?

  The closing sentence is the last sentence in a paragraph.

  What does it do?

  It restates the main idea of your paragraph.

  How do I write one?

  Restate the main idea of the paragraph using different words.

  Example:

  There are three reasons why Canada is one of the best countries in the world. First, Canada has an excellent health care system. All Canadians have access to medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada’s cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. As a result, Canada is a desirable place to live.
   

Chia sẻ trang này