1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

How old are you? Unit 1 Greetings - SBT Tiếng Anh lớp 6

Thảo luận trong 'Môn Tiếng Anh Lớp 6' bắt đầu bởi Cát Tường Vy, 30/6/20.

Lượt xem: 35

 1. Cát Tường Vy Administrator

  How old are you? Unit 1 Greetings - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý về phần C. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?) của Unit 1: Greetings (Lời chào) cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

  How old are you? Unit 1 Greetings - SBT Tiếng Anh lớp 6

  1. Write the words under the numbers. - Viết các từ dưới mỗi chữ số

  Đáp án:
  2020-06-30_16-30-25.png
  2. Write the sentences - Viết câu

  This is ___.


  Đáp án:
  2020-06-30_16-30-34.png
  3. Complete the dialogues - Hoàn thành đoạn hội thoại
  • b) How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
   => I am ten years old. And how old are you? (Mình 10 tuổi. Còn bạn bao nhiêu tuổi?)
   => I am ten years old. (Mình 10 tuổi.)
  • c) How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
   => I am nine years old. And you? (Mình 10 tuổi. Còn bạn thì sao?)
   => I am eight years old. (Mình 8 tuổi.)
  • d) How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
   => I am seven years old. And you? (Mình 7 tuổi. Còn bạn thì sao?)
   => I am nine. (Mình 9 tuổi.)
  • e) How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)
   => I am eight years old. And you? (Mình 8 tuổi. Còn bạn thì sao?)
   => I am ten. (Mình 10 tuổi.)
  4. Complete the dialogues - Hoàn thành các đoạn hội thoại

  1.


  Ba: Hello, Mr. Minh. (Xin chào thầy Minh.)

  This is Nam. (Đây là Nam ạ.)

  Mr. Minh: Hello, Nam. How old are you? (Xin chào Nam. Em bao nhiêu tuổi?)

  Nam: I am eleven. (Em 11 tuổi ạ.)

  2.

  Phong:Hello, Miss Nhi. (Xin chào cô Nhi.)

  This is Thanh.

  Miss Nhi: Hello, Thanh. How old are you? (Xin chào Thanh. Em bao nhiêu tuổi?)

  Thanh: I am twelve years old. (Em 12 tuổi ạ.)

  3.

  Linh: Hi. I am Linh. (Xin chào. Mình là Linh.)

  Phong: Hello Linh. I'm Phong. How old are you? (Xin chào Linh. Mình là Phong. Bạn bao nhiêu tuổi vậy?)

  Linh: I am fifteen years old. (Mình 15 tuổi.)

  4.

  Minh: Good morning, Miss Hoa. (Chào buổi sáng cô Hoa.)

  Ms. Hoa: Good morning, Miss Hoa. (Chào buổi sáng cô Hoa.)

  Minh: I am fine, thank you. (Em khỏe ạ, cảm ơn cô.)

  Miss Hoa, this is Lan Anh. (Cô Hoa ơi đây là Lan Anh.)

  Miss Hoa: Hello, Lan Anh. How old are you? (Xin chào Lan Anh. Em bao nhiêu tuổi?)

  Lan Anh: I am nine years old. (Em 9 tuổi ạ.)

  5.

  Children: Good afternoon, Mr. Tan. (Chào buổi chiều thầy Tân.)

  Mr. Tan: Good afternoon, children. How are you? (Chào buổi chiều các em. Các em có khỏe không?)

  Children: We are fine, thank you. (Chúng em khỏe ạ, cảm ơn thầy.)

  Mr. Tan, this is Long. (Thầy Tân ơi đây là Long.)

  Mr. Tan: Oh. Hello, Long. How old are you? (Ồ, chào Long nhé. Em bao nhiêu tuổi?)

  Long: I am eleven years old. (Em 11 tuổi ạ.)

  5 Write the words for the missing numbers. - Viết từ thay cho số bị thiếu
  2020-06-30_16-30-45.png
  6. Write the sentences to introduce. - Viết câu giới thiệu
  2020-06-30_16-30-52.png
  7. Fill in the missing words. - điền từ còn thiếu vào chỗ trống
  • a) I am Thanh. (Mình là Thanh.)
  • b) She is Ngoc. (Cô ấy là Ngọc.)
  • c) We are fine. Thank you. (Chúng em khỏe. Cảm ơn cô ạ.)
  • d) My name is Hang. (Tên của mình là Hằng.)
  • e) I am twelve years old. (Mình 12 tuổi.)
   

Chia sẻ trang này