1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Hello Unit 1 Greetings - SBT Tiếng Anh lớp 6

Thảo luận trong 'Môn Tiếng Anh Lớp 6' bắt đầu bởi Cát Tường Vy, 30/6/20.

Lượt xem: 37

 1. Cát Tường Vy Administrator

  Hello Unit 1 Greetings - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần A. Hello (Xin chào) về chủ đề của Unit 1: Greetings (Lời chào), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh lớp 6. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

  Hello Unit 1 Greetings - SBT Tiếng Anh lớp 6

  A. HELLO

  1. Write sentences - Viết câu

  1. I am _____.
  2. I'm _____.
  Đáp án:
  • b) I am Mai.
  • c) I am Minh.
  • d) I am Nam.
  • e) I am Thu.
  • f) I am Linh.
  2. Write - Viết
  1. My name is _____.
  2. My name's _____.
  Đáp án:
  • a) My name's Nga.
  • b) My name is Phong.
  • c) My name is Chi.
  • d) My name is Huy.
  3. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại.
  • Nam: Hello. My name is Nam. (Xin chào. Tên của tôi là Nam.)
  • Linh: Hi, Nam. I’m Linh. (Xin chào Nam. Mình là Linh.)
  • Nam: How are you? (Bạn có khỏe không?)
  • Linh: I am fine, thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn bạn.)
  • And you? (Còn bạn thì sao?)
  • Nam: Fine, thanks. (Tôi khỏe, cảm ơn.)
  Now write a similar dialogue. - Bây giờ viết một đoạn hội thoại tương tự.
  • Thu: Hello. My name is Thu. (Xin chào. Tên của tôi là Thu.)
  • Van: Hi, Thu. I’m Van. (Xin chào Nam. Mình là Vân.)
  • How are you? (Bạn có khỏe không?)
  • Thu: I am fine, thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn bạn.)
  • And you? (Còn bạn thì sao?)
  • Van: Fine, thanks. (Tôi khỏe, cảm ơn.)
  4. Write - Viết

  Đáp án:


  Đoạn hội thoại 1:
  • Ba: Hello, Hoa. (Chào Hoa.)
  • How are you? (Bạn có khỏe không?)
  • Hoa: Hi. I'm fine, thank you. (Xin chào. Mình khỏe, cảm ơn bạn.)
  • How are you? (Bạn có khỏe không?)
  • Ba: Fine, thanks. (Mình khỏe, cảm ơn bạn.)
  Đoạn hội thoại 2:
  • A: Hi. My name is A. (Xin chào. Tên của mình là A.)
  • B: Hi. I'm B. How are you? (Xin chào. Mình là B. Bạn có khỏe không?)
  • A: I am fine, thank you. And how are you? (Mình khỏe, cảm ơn bạn. Thế bạn có khỏe không?)
  • B: Fine, thanks. (Mình khỏe, cảm ơn.)
  5. Put the words in order to make correct sentences. - Đặt các từ vào đúng chỗ để tạo thành câu đúng
  2020-06-30_10-01-02.png
  6. Write the sentences to introduce names. - Viết câu giới thiệu tên
  2020-06-30_10-01-10.png
  7. Complete the dialogue. - Hoàn thành đoạn hội thoại
  • Chi: Hello, Viet. (Xin chào Việt.)
  • Viet: Hello, Chi. (Xin chào Chi.)
  • Chi: How are you? (Bạn có khỏe không?)
  • Viet: I'm fine, thank you. And you? (Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?)
  • Chi: Fine, thanks. (Mình khỏe, cảm ơn bạn.)
   

Chia sẻ trang này