1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học

Thảo luận trong 'Tin Tức Giáo Dục' bắt đầu bởi Admins, 24/1/18.

Lượt xem: 889

 1. Admins Quản Trị Viên

  Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học - Giáo dục tin học có sứ mạng chuẩn bị cho học sinh khả năng chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kết nối và toàn cầu hoá. Dưới đây là nội dung chi tiết dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học sẽ được dạy trong trường học.

  Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIN HỌC

  (Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018)


  I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC


  Giáo dục tin học có sứ mạng chuẩn bị cho học sinh khả năng chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kết nối và toàn cầu hoá. Tin học có ảnh hưởng lớn đến cách sống, cách suy nghĩ và hành động của con người trong thời đại công nghệ kĩ thuật số và sản xuất thông minh mang tính toàn cầu hoá, là công cụ hiệu quả hỗ trợ biến việc học thành tự học suốt đời.

  Trong giáo dục phổ thông, môn Tin học có sứ mạng hình thành, phát triển ở học sinh năng lực tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Nội dung môn Tin học phát triển xoay quanh ba mạch kiến thức có quan hệ tương hỗ với nhau: Công nghệ thông tin - truyền thông (ICT), Học vấn số hoá phổ thông (DL), Khoa học máy tính (CS) và được phân chia theo hai giai đoạn:

  – Giai đoạn giáo dục cơ bản:

  Môn Tin học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực ứng dụng tin học, làm quen và sử dụng Internet; bước đầu hình thành và phát triển tư duy giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính và hệ thống máy tính để tính toán, xử lí thông tin; hiểu và tuân theo các nguyên tắc cơ bản trong chia sẻ và trao đổi thông tin.

  Ở tiểu học, học sinh chủ yếu học sử dụng các phần mềm đơn giản hỗ trợ học tập và sử dụng thiết bị ICT tuân theo các nguyên tắc giữ gìn sức khoẻ, đồng thời bước đầu được hình thành tư duy giải quyết vấn đề có sự hỗ trợ của máy tính.

  Ở trung học cơ sở, học sinh học sử dụng, khai thác các phần mềm thông dụng làm ra các sản phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt; thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công cụ và các hệ thống tự động hoá của công nghệ kĩ thuật số; học tổ chức lưu trữ, quản lí, tra cứu và tìm kiếm dữ liệu số, đánh giá và lựa chọn thông tin.

  – Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp:

  Nội dung môn Tin học được tổ chức từ các chủ đề, mỗi chủ đề có những chủ đề con, có những chủ đề con bắt buộc và có những chủ đề con tuỳ chọn theo định hướng Tin học ứng dụng hoặc theo định hướng Khoa học máy tính.

  Định hướng Tin học ứng dụng đáp ứng mục đích sử dụng máy tính và hệ thống thông tin để nâng cao hiệu quả học tập, làm việc, góp phần phát triển năng lực thích ứng và năng lực phát triển các dịch vụ ICT đáp ứng nhu cầu của cuộc sống con người trong xã hội số hoá.

  Định hướng Khoa học máy tính đáp ứng mục đích bước đầu tìm hiểu nguyên lí hoạt động của hệ thống máy tính, phát triển tư duy tin học, năng lực tìm tòi khám phá, năng lực phát triển phần mềm và dịch vụ giá trị gia tăng trên hệ thống máy tính.

  Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm, học sinh có thể chọn học một số chuyên đề tuỳ theo sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp. Những chuyên đề thuộc định hướng Tin học ứng dụng nhằm tăng cường thực hành ứng dụng Tin học, giúp học sinh thành thạo hơn trong sử dụng các phần mềm thiết yếu để làm ra sản phẩm thiết thực cho học tập và cuộc sống. Những chuyên đề thuộc định hướng Khoa học máy tính nhằm tăng cường kiến thức về thiết kế thuật toán và ứng dụng của một số mô hình tổ chức dữ liệu, đồng thời đem đến cơ hội thực hành tạo trang web và lập trình điều khiển robot cho học sinh.

  II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Tuân thủ những quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

  Chương trình môn Tin học được xây dựng tuân thủ các quan điểm chung của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chú trọng đến các khía cạnh cụ thể gắn với môn Tin học sau đây:

  – Kế thừa chương trình môn Tin học hiện hành

  Kế thừa và phát triển những ưu điểm cơ bản của chương trình hiện hành là tính hệ thống và tính chính xác khoa học, đồng thời tránh điểm yếu của chương trình hiện hành là một số nội dung có tính hàn lâm, có sự trùng lặp giữa các cấp học gây quá tải.

  – Khai thác chương trình tin học phổ thông của các nước tiên tiến

  Hiện nay, nhiều nước đang rất coi trọng phát triển chương trình giáo dục tin học nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do vậy, chương trình tin học khai thác, chọn lọc áp dụng chương trình tin học phổ thông các nước tiên tiến nhằm hoà nhập, hướng tới trình độ quốc tế.

  – Đảm bảo tính cơ bản, khoa học và sư phạm

  Chương trình chọn lọc các nội dung cơ bản hoà quyện của ba mạch tri thức CS, ICT và DL; quan tâm đúng mức đến nội dung về đạo đức, văn hoá, pháp luật và ảnh hưởng của tin học lên xã hội, đảm bảo nguyên lí “vừa dạy chữ vừa dạy người”, đặc biệt trong thời đại có sự kết nối cao của thế giới thực và thế giới ảo.

  2. Tiếp cận xây dựng chương trình

  – Có tính mở

  Là môn bắt buộc có phân hoá, chương trình tin học có các chủ đề bắt buộc đồng thời có các chủ đề tuỳ chọn, không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng, phần mềm cụ thể; không phân biệt phần mềm và học liệu mở hay đóng nhằm thuận lợi cho việc vận dụng thích hợp với điều kiện, khả năng các địa phương và các đối tượng học sinh khác nhau. Chương trình có tính mở cũng sẽ thuận lợi để cập nhật và phát triển theo thời gian. Do đặc thù riêng, chương trình môn Tin học phải được cập nhật theo định kì ngắn hạn (với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo), sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng tính hiện đại và thời sự phù hợp với sự phát triển rất nhanh của công nghệ kĩ thuật số.

  – Theo định hướng nghề nghiệp tin học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Dự báo trong khoảng 10 năm tới nhiều ngành nghề và việc làm hiện nay sẽ mất đi, thay vào đó xuất hiện nhiều ngành nghề, việc làm mới đòi hỏi kiến thức, kĩ năng tin học chuyên sâu. Chương trình môn Tin học cần đáp ứng khả năng kết nối và lan toả sâu rộng của tin học sang tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống, làm tốt định hướng nghề nghiệp. Định hướng nghề nghiệp của môn Tin học xác lập một phổ rộng các ngành nghề cho các đối tượng học sinh khác nhau, gồm cả các ngành chuyên sâu và các ngành ứng dụng của tin học.

  – Khai thác môi trường giáo dục tin học đa dạng và phong phú

  Việc học và ứng dụng tin học không bị đóng khung trong nhà trường phổ thông. Môi trường học và ứng dụng tin học trong và ngoài nhà trường khá phong phú, đa dạng (ở nhà, qua mạng máy tính, qua Internet, trong câu lạc bộ). Do vậy, chương trình chọn lọc các chủ đề thiết thực và hấp dẫn, tạo điều kiện cho học sinh khám phá không chỉ trong môn Tin học mà cả trong các môn học khác, không chỉ ở trường mà cả ngoài trường học và trong thực tế.

  – Khai thác đặc tính của giáo dục định hướng STEM

  Hiện nay, định hướng STEM đang được triển khai như một hướng đi quan trọng trong giáo dục và đào tạo tại nhiều nước trên thế giới. Môn Tin học hội tụ đủ tất cả bốn yếu tố giáo dục STEM: Khoa học (S), công nghệ (T), kĩ nghệ (E) và toán học (M). Với tư cách là công nghệ nền tảng, tin học có vai trò trung tâm kết nối các môn học khác, qua đó đẩy mạnh giáo dục STEM, phát huy sáng tạo của học sinh tạo ra sản phẩm có hàm lượng ICT cao. Chương trình khai thác ưu thế về tích hợp liên môn bằng cách yêu cầu học sinh làm ra sản phẩm cá nhân và nhóm học tập để thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục hàn lâm và thực tiễn.

  Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này