1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp

Thảo luận trong 'Tin Tức Giáo Dục' bắt đầu bởi Admins, 25/1/18.

Lượt xem: 973

 1. Admins Quản Trị Viên

  Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp - Theo dự thảo chương trình giáo dục mới ngày 19/1/2018, môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể được tổ chức giảng dạy từ lớp 6 đến hết lớp 12. Dưới đây là nội dung chi tiết của dự thảo chương trình môn tiếng Pháp giáo dục phổ thông.

  Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG PHÁP – NGOẠI NGỮ 2
  (Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018)

  I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC


  Môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12. Môn Tiếng Pháp giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ và các năng lực chung, phát triển những phẩm chất tốt đẹp, mở rộng tầm nhìn quốc tế để học tốt các môn học khác, để sống và làm việc hiệu quả, cũng như để học suốt đời.

  Nội dung cốt lõi của môn Tiếng Pháp bao gồm các chủ điểm, chủ đề và các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản: nghe, nói, đọc, viết.

  Kiến thức ngôn ngữ: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp được lựa chọn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh và được tích hợp trong quá trình rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết cơ bản.

  Chương trình môn Tiếng Pháp – Ngoại ngữ 2 (sau gọi tắt là Chương trình môn Tiếng Pháp) được xây dựng theo bậc
  năng lực quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, chia thành hai giai đoạn. Kết thúc giai đoạn 1, năng lực giao tiếp bằng tiếng Pháp của học sinh tương đương với Bậc 1; kết thúc giai đoạn 2, năng lực giao tiếp bằng tiếng Pháp của học sinh tương đương với Bậc 2. Thời lượng dành cho giai đoạn 1 là 315 tiết (tức 3 năm học), dành cho giai đoạn 2 là 420 tiết (tức 4 năm học). Nội dung của các năm học được xây dựng theo hệ thống các chủ điểm về các lĩnh vực gần gũi trong cuộc sống hằng ngày phù hợp với lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông về đất nước, con người, văn hoá Pháp, các nước nói tiếng Pháp, Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Môn học cung cấp kiến thức ngôn ngữ, tri thức văn hoá, xã hội liên quan đến các chủ điểm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Pháp cơ bản, bồi dưỡng khả năng vận dụng ngôn ngữ toàn diện cho học sinh.

  II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

  Căn cứ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Chương trình môn Tiếng Pháp nhấn mạnh các quan điểm xây dựng chương trình sau đây:

  1. Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp tổng hợp bằng tiếng Pháp cho học sinh. Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết thông qua việc vận dụng các kiến thức ngữ âm, chữ viết, từ vựng và ngữ pháp.

  2. Chương trình được xây dựng trên cơ sở hệ thống chủ điểm và chủ đề. Một chủ điểm bao gồm nhiều chủ đề. Các chủ điểm và chủ đề có mối liên quan chặt chẽ với nhau, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh. Hệ thống chủ điểm và chủ đề được lặp lại, mở rộng và phát triển theo từng cấp, lớp.

  3. Coi học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn. Học sinh cần được tham gia tích cực vào các hoạt động nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Pháp trong các tình huống giao tiếp với các chủ điểm và chủ đề quen thuộc, có ý nghĩa.

  4. Đảm bảo tính liên thông và tiếp nối giữa Bậc 1 và Bậc 2, giữa các cấp, lớp trong từng bậc của môn học Tiếng Pháp; đảm bảo tích hợp giữa các chủ điểm và chủ đề, tích hợp 4 kỹ năng giao tiếp, tích hợp với nội dung có liên quan của các môn học khác trong chương trình Giáo dục phổ thông.

  5. Đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo của Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu và phù hợp với từng điều kiện dạy học tiếng Pháp của các vùng miền, địa phương.

  6. Sau khi học xong Chương trình môn Tiếng Pháp - Ngoại ngữ 2 (dùng cho Giáo dục phổ thông), học sinh đạt trình độ tiếng Pháp Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

  Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này