1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn Quốc

Thảo luận trong 'Tin Tức Giáo Dục' bắt đầu bởi Admins, 25/1/18.

Lượt xem: 1,124

 1. Admins Quản Trị Viên

  Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn Quốc - Theo dự thảo chương trình giáo dục mới ngày 19/1/2018, môn Tiếng Hàn – Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể được tổ chức giảng dạy từ lớp 6 đến hết lớp 12. Dưới đây là nội dung chi tiết của dự thảo chương trình môn tiếng Hàn giáo dục phổ thông mới.

  Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn Quốc

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG HÀN – NGOẠI NGỮ 2
  (Dự thảo ngày 19 tháng 01 năm 2018)

  I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC

  1. Tiếng Hàn – Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12, giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ đề sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các chủ đề và kiến thức ngôn ngữ: ngữ âm, chữ Hàn, từ vựng, ngữ pháp được lựa chọn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh và được tích hợp trong quá trình rèn luyện, phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết cơ bản.

  2. Chương trình môn Tiếng Hàn – Ngoại ngữ 2 (sau gọi tắt là Chương trình tiếng Hàn) được xây dựng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với tổng thời lượng là 735 tiết (mỗi tiết là 45 phút) bao gồm cả các tiết ôn tập, kiểm tra và đánh giá. Chương trình được chia thành hai giai đoạn. Kết thúc giai đoạn 1, trình độ năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn của học sinh tương đương với Bậc 1; kết thúc giai đoạn 2, trình độ năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn của học sinh tương đương với Bậc 2; Thời lượng dành cho giai đoạn 1 là 420 tiết (tức 4 năm học), dành cho giai đoạn 2 là 315 tiết (trong 3 năm học). Nội dung chương trình được xây dựng theo hệ thống các chủ đề, chủ đề về các lĩnh vực gần gũi trong cuộc sống hằng ngày, phù hợp với lứa tuổi học sinh

  Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, về đất nước, con người, văn hoá Hàn Quốc, Việt Nam và các nước khác trên thế giới nhằm cung cấp kiến thức ngôn ngữ, tri thức văn hoá, xã hội liên quan đến các chủ đề, chủ đề và rèn luyện, phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, bồi dưỡng khả năng vận dụng ngôn ngữ toàn diện cho học sinh.

  II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Chương trình tiếng Hàn tuân thủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, gồm: a) Định hướng chung cho tất cả các môn học như: quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình; b) Định hướng xây dựng chương trình môn Ngoại ngữ.

  2. Chương trình tiếng Hàn được thiết kế dựa trên nền tảng các kết quả nghiên cứu về giáo dục học, tâm lý học và phương pháp dạy học ngoại ngữ hiện đại; kinh nghiệm xây dựng chương trình môn Ngoại ngữ của Việt Nam, đặc biệt từ đầu thế kỷ XXI đến nay và xu thế quốc tế trong phát triển chương trình nói chung và chương trình môn Ngoại ngữ nói riêng những năm gần đây, nhất là của những quốc gia phát triển; thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá Việt Nam, chú ý đến sự đa dạng của đối tượng học sinh xét về phương diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập.

  3. Đảm bảo tính hệ thống, tính khả thi, tính dân tộc của nội dung giảng dạy.

  4. Đảm bảo hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc cho học sinh. Thông qua việc vận dụng các kiến thức ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp, cần chú trọng thiết kế hoạt động khẩu ngữ ở giai đoạn đầu, bút ngữ ở giai đoạn sau.

  5. Đảm bảo xây dựng trên cơ sở hệ thống chủ điểm và chủ đề có mối liên quan chặt chẽ với nhau, gần gũi và quen thuộc, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh. Nội dung dạy theo nhiều vòng tròn đồng tâm xoáy ốc – lặp lại và nâng cao, đảm bảo tính tích hợp giữa các chủ điểm và chủ đề, tích hợp 4 kỹ năng giao tiếp, tích hợp với nội dung có liên quan của các môn học khác trong chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

  6. Đảm bảo tôn trọng và làm rõ những điểm khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá giữa hai dân tộc.

  7. Đảm bảo việc coi học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn. Người dạy cần kết hợp tổ chức linh hoạt các hoạt động cá nhân và hoạt động tương tác nhằm rèn ý thức tự giác và tích cực, tinh thần độc lập và kỹ năng làm việc nhóm cho người học.

  8. Đảm bảo tính linh hoạt trong áp dụng Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu và điều kiện dạy học khác nhau của các bậc học phổ thông, của các vùng miền, địa phương. Tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của mình, các cơ sở đào tạo có thể căn cứ vào mục tiêu đào tạo, phân bổ thời lượng chương trình, xác định chuẩn đầu ra tương ứng để áp dụng.

  9. Đảm bảo sau khi học xong Chương trình tiếng Hàn, học sinh đạt trình độ tiếng Hàn Bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

  Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này