1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Cửa Dương, Kiên Giang

Thảo luận trong 'Tài liệu học tập lớp 3' bắt đầu bởi Huê Nguyễn, 7/12/17.

Lượt xem: 897

 1. Huê Nguyễn Moderator

  Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Cửa Dương, Kiên Giang - Dethiviet.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh trường Tiểu học Cửa Dương, Kiên Giang năm học 2017-2018 có đáp án, được sưu tầm và đăng tải dưới đây rất hữu ích cho các em học sinh tập dượt và chuẩn bị các kĩ năng cần thiết cho bài thi cũng như khái quát lại nội dung ngữ pháp trọng điểm.

  Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Cửa Dương, Kiên Giang

  A- PHẦN TRẮC NGHIỆM

  I. Circle the best answer: (Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất) (2 đ)

  1. Hello, My …………...is Linda.

  a. I am b. is c. name

  2. How do you…………….your name?

  a. spell b. is c. what

  3. May I …………..in? – Yes, you can.

  a. go b. come c. write

  4. How old are you?

  a. I’m eight years old b. I’m fine c. I’m fine, thank you

  II. Read and match column A with column B (Nối các câu ở cột A cho phù hợp với các câu ở cột B. Viết đáp án ở cột trả lời ()

  2017-12-07_21-11-26.png

  B- PHẦN TỰ LUẬN

  III. Look and complete (Nhìn tranh và hoàn thành các câu sau) (2 đ)

  [​IMG]

  3. - Hi. My name’s Peter. 4. - Is the …………………… big?

  - Hello, Peter. My name’s ……………. - Yes, it is.

  IV. Reorder the words to make sentences (Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh, chú ý viết hoa đầu câu (2đ)

  1. Mai/ am/ I/ .

  ………………………………………………..

  2. my/ is/ pencil case / This

  ………………………………………………..

  3. colour/ your/ rubber / What/ is

  ……………………………………………….

  4. do/ you/ what/ do/ at/ break time?

  ……………………………………………….

  V. Write the answers (Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau (2đ)

  0. How are you?

  - I’m fine, thank you.

  1. What’s your name?

  …………………………………………

  2. How old are you?

  ……………………………………..

  3. What colour is your pen?

  ……………………………………..

  4. What do you do at your break time?

  ………………………………………………..

  - The end-

  A- MARK: - Câu I: 2 điểm

  Câu II: 2 điểm

  Câu III: 2điểm

  Câu IV: 2 điểm

  Câu V: 2 điểm

  Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh
  I. Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất

  1. c. name 2. a. spell 3. b. come 4. a. I’m eight years old

  II. Nối các câu ở cột A cho phù hợp với các câu ở cột B. Viết đáp án ở cột trả lời

  2017-12-07_21-12-34.png

  III. Nhìn tranh và hoàn thành các câu sau

  1. Be quiet, please! 2. These are my pencils

  3. - Hi. My name’s Peter. 4. - Is the librarybig?

  - Hello, Peter. My name’s Phong - Yes, it is.

  IV. Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh, chú ý viết hoa đầu câu

  1. I am Mai.

  2. This is my pencil case.

  3. What colour is the rubber?

  4. What do you do at break time?

  V. Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau.

  1. - My name’s ……………

  2. - I am …… years old

  3. - It’s……………

  4. - I ………….
   

Chia sẻ trang này