1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lê Lợi, Đồng Nai

Thảo luận trong 'Tài liệu học tập lớp 2' bắt đầu bởi Anh Đức, 1/12/17.

Lượt xem: 1,441

 1. Anh Đức Hỗ Trợ Sinh Viên

  Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lê Lợi, Đồng Nai - Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lê Lợi, Đồng Nai năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

  Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Lê Lợi, Đồng Nai

  Phần I: Trắc nghiệm

  Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng.

  Câu 1: Số liền trước của 69 là:

  A. 60 B. 68 C. 70 D. 80

  Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là:

  A. 10 B. 90 C. 99 D. 100

  Câu 3: 1 giờ chiều hay còn gọi là .....

  A. 12 giờ B. 13 giờ C. 14 giờ D. 15 giờ

  Câu 4: Thứ 3 tuần này là ngày 21 tháng 12. Thứ 3 tuần sau là ngày nào?

  A. 28 tháng 12 B. 24 tháng 12 C. 22 tháng 12 D. 30 tháng 12

  Phần 2: Tự luận

  1.a. Đặt tính rồi tính:

  37 + 54

  65 - 29

  79 + 13

  80 – 44

  b. Ghi kết quả của từng phép tính:

  27 kg - 7 kg + 3 kg = ..... 18l - 10 l + 2l = .....

  2. Tìm x:

  a. x + 34 = 57 b. 56 – x = 38

  3. Đọc, viết các ngày trong tháng:

  2017-12-01_21-18-18.png
  4. a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25 kg. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg?

  b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

  5. Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao nhiêu con vịt?

  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI KÌ I
  Phần 1: 2 điểm

  2017-12-01_21-19-11.png

  Phần 2:

  Câu 1. 3 điểm

  a. Đặt tính rồi tính: Mỗi câu đúng 0,5 đ

  b. Ghi kết quả của từng phép tính: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

  a. 27 kg - 7 kg + 3 kg = 23 kg b.18l - 10 l + 2l = 101

  Câu 2. Tìm x: 1 điểm

  a. x + 34 = 57 b. 56 – x = 38

  x = 57 – 34 x = 56 - 38

  x = 23 x = 18

  Câu 3. Đọc, viết các ngày trong tháng: 1 điểm

  2017-12-01_21-19-38.png
  Câu 4. 2 điểm

  a. Bao gạo nặng 45 kg. Bao ngô nặng hơn bao gạo 25. Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg?

  Bài giải

  Bao ngô nặng:

  45 + 25 = 70 (kg) 0,75 đ

  Đáp số: 70 kg 0,25 đ

  b. Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

  Bài giải

  Số trang Tâm phải đọc nữa:

  85 – 79 = 6 (trang) 0,75 đ

  Đáp số: 6 trang 0,25 đ

  Câu 5. 1 điểm:

  Nhà Ngân nuôi 69 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 26 con gà. Hỏi nhà Ngân nuôi bao nhiêu con vịt?

  Bài giải

  Số vịt của nhà Ngân là:

  69 – 26 = 43 (con vịt) 0,75 đ

  Đáp số: 43 con vịt 0,25 đ
   

Chia sẻ trang này