1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 - Ngữ pháp tiếng Anh

Thảo luận trong 'Ngữ Pháp Tiếng Anh' bắt đầu bởi Quốc Anh, 11/1/18.

Lượt xem: 331

 1. Quốc Anh Moderator

  Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 - Ngữ pháp tiếng Anh - Bài viết này Đề Thi Việt sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng và bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1. Nhằm giúp các bạn nắm được kiến thức, vận dụng làm bài tập để chinh phục ngữ pháp tiếng Anh.

  Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 - Ngữ pháp tiếng Anh

  1. Cấu trúc
  • Dưới đây là cấu trúc của đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1:
  Câu đk loại 1: If S + V (chia ở thì hiện tại đơn), S + will (not) + V nguyên thể

  Đảo ngữ đk loại 1: Should + S + V (chia ở thì hiện tại), S + will/may/might/should/can (not)… + V nguyên thể
  • Ví dụ:
  If you should hear the fire alarm, leave the building at once.

  -> Should you hear the fire alarm, leave the building at once.

  (Nếu bạn nghe tiếng báo động cháy nổ, hãy rời khỏi tòa nhà ngay tức khắc)
  • Các bạn có thể xem thêm kiến thức về câu điều kiện loại 1 => Xem thêm
  2. Cách dùng
  Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
  • Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu
  Ví dụ: If he should ring , I will tell him the news. → Should he ring, I will tell him the news.
  • Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should”
  Ví dụ: If he has free time, he’ll play tennis. → Should he have free time, he’ll play tennis.

  3. Bài tập vận dụng

  Bài tập 1:
  Sử dụng cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1, viết lại câu
  1. If you study hard , you will passthe exams.
  2. If it rains , we won't walk to the town.
  3. If he has a temperature, he will see the doctor.
  4. If my friends come, I will be very happy.
  5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.
  Bài tập 2: Chọn đáp án phù hợp

  1. ____ Mary study hard, she will pass the exam

  a. If b. Should

  c. Were d. Had

  2. _____they ber, they could lift the table

  a. If b. Should

  c. Were d. Had

  3. _____Mary studied hard, she would have passed the exam

  a. If b. Should

  c. Were d. Had

  Hướng dẫn giải

  Bài tập 1
  1. . Should you study hard, you will pass the exams.
  2. Should it rain, we won't walk to the town.
  3. should he have a temperature, he will see the doctor
  4. should my friends come, I will be very happy
  5. Should she earn a lot of money, she will fly to New York.
  Bài tập 2

  1. B

  2. C

  3. D
   

Chia sẻ trang này