1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Chương VI: Dung dịch: Bài 40: Dung dịch - Hóa học lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Hóa Học Lớp 8' bắt đầu bởi Bông Bưởi, 4/7/19.

Lượt xem: 86

 1. Bông Bưởi Moderator

  Chương VI: Dung dịch: Bài 40: Dung dịch - Hóa học lớp 8 -Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã hòa tan đường, muối,... trong nước , để được dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ?Để biết chi tiết hơn, Đề Thi Việt xin chia sẻ với các bạn bài 40: Dung dịch. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

  Chương VI: Dung dịch: Bài 40: Dung dịch - Hóa học lớp 8

  Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk
  A. LÝ THUYẾT

  1. Dung môi - Chất tan - Dung dịch

  • Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.
  • Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.
  • Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.
  Ví dụ: Xăng là dung môi của dầu ăn, nước không là dung môi của dầu ăn.

  2. Dung dịch chưa bão hòa . Dung dịch bão hòa

  Ở một nhiệt độ xác định
  • Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
  • Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
  3. Biện pháp hòa tan chất rắn trong nước nhanh hơn

  Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, 1, 2 hoặc cả ba biện pháp sau:
  • Khuấy dung dịch.
  • Đun nóng dung dịch.
  • Nghiền nhỏ chất rắn.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1 : Trang 138 sgk hóa 8


  Dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa ? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.

  Bài làm:

  Dung dịch chưa bão hòa:
  • Khái niệm: Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
  • Ví dụ: khi hòa tan 1 lượng đường trong nước, sau khi khấy tan hết thêm một lượng vào dung dịch mà đường vẫn tan thì dung dịch đường đó là dung dịch chưa bão hòa.
  Dung dịch bão hòa:
  • Khái niệm: Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
  • Ví dụ: Khi hòa tan 1 lượng muối vào trong nước, khuấy đều mà vẫn thấy một lượng không tan được nữa, thì dung dịch muối đó là dung dịch bão hòa.
  Câu 2 : Trang 138 sgk hóa 8

  Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.

  Bài làm:

  Cùng với một lượng đường:

  • Hòa tan hạt đường có tiết diện càng bé thì tốc độ hòa tan càng nhanh.
  • Tốc độ hòa tan đường ở điều kiện đun nóng nhanh hơn ở nhiệt độ thường vì ở nhiệt độ càng cao, phân tử nước chuyển động càng mạnh làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử nước với bề mặt chất rắn.
  • Cũng với thí nghiệm trên nhưng khi cho chất tan vào dung dịch, ta khuấy dung dịch lên thì tốc độ hòa tan cũng sẽ tăng lên.
  Câu 3 : Trang 138 sgk hóa 8

  Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau:

  a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

  b) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng).

  Bài làm:

  a) Để chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa thành một dung dịch chưa bão hòa (ở nhiệt độ phòng) ta tiến hành thí nghiệm như sau:
  • Ta có dung dịch NaCl đã bão hòa trong ống nghiệm, ta cho thêm vào ống nghiệm một lượng nước nữa và có được dung dịch NaCl chưa bão hòa, khuấy đều.
  b) Để chuyển đổi từ một dung dịch NaCl chưa bão hòa thành một dung dịch bão hòa (ở nhiệt độ phòng) ta tiến hành thí nghiệm như sau:
  • Thêm NaCl vào dung dịch NaCl chưa bão hòa khuấy kĩ tới khi dung dịch không hòa tan thêm được NaCl.
  • Lọc qua giấy lọc. Nước lọc là dung dịch NaCl bão hòa ở nhiệt độ phòng.
  Câu 4 : Trang 138 sgk hóa 8

  Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20độC), 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn.

  a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để tạo ra những dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước.

  b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước; 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm) ?

  Bài làm:

  a) Với 10 gam nước ở nhiệt độ phòng tạo ra dung dịch chưa bão hòa là:
  • Dung dịch đường: Hòa tan một lượng đường dưới 20 gam
  • Dung dịch muối: Hòa tan một lượng muối ăn dưới 3,6 gam
  b) Ở nhiệt độ phòng:
  • Nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước: ta được dung dịch đường bão hòa và lượng đường không hòa tan hết là: 25 - 20 = 5 g;
  • Nếu hòa tan 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước: ta sẽ được dung dịch chưa bão hòa vì dung dịch còn có thể hòa tan thêm một lượng muối ăn nữa (3,6 - 3,5 = 0,1 g)
  Câu 5 : Trang 138 sgk hóa 8

  Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

  A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

  B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

  C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

  D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

  Bài làm:

  Đáp án A :
  Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

  Do thể tích rượu etylic (1 ml) ít hơn thể tích nước (10 ml).

  Câu 6 : Trang 138 sgk hóa 8

  Hãy chọn câu trả lời đúng:

  Dung dịch là hỗn hợp:

  A. Của chất rắn trong chất lỏng.

  B. Của chất khí trong chất lỏng

  C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi

  D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

  E. Đồng nhất của các chất rắn, lỏng và khí trong dung môi.

  Bài làm:

  Đáp án D


  Đồng nhất của dung môi và chất tan.
   

Chia sẻ trang này