1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Chương II: Góc: Bài 1: Nửa mặt phẳng - Hình học lớp 6 - Tập 2

Thảo luận trong 'Môn Toán Lớp 6' bắt đầu bởi Quốc Anh, 18/5/20.

Lượt xem: 134

 1. Quốc Anh Moderator

  Chương II: Góc: Bài 1: Nửa mặt phẳng - Hình học lớp 6 - Tập 2 - Với hai điểm A, B và một đường thẳng a bất kỳ, cho ta được hai nửa mặt phẳng đối nhau. Để tìm hiểu kĩ giả thiết trên, chúng ta cùng nhau đi vào bài học: Nửa mặt phẳng. Dựa vào cấu trúc SGK Toán 6 tập 2, Đề Thi Việt sẽ hệ thống lại kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Mong rằng đây là tài liệu có ích cho việc học tập của các em.

  Chương II: Góc: Bài 1: Nửa mặt phẳng - Hình học lớp 6 - Tập 2

  A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  1. Mặt phẳng


  Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.

  2. Nữa mặt phẳng

  Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.

  Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai mặt phẳng đối nhau.

  41.png

  Trong hình trên:

  Nửa mặt phẳng (I) và nữa mặt phẳng(II) là hai nữa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.

  - Hai điêm M,N thuộc nửa mặt phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a.

  - Hai điểm M,P thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a với M,P không thuộc a thì đoạn MP cắt a.

  3. Tia nằm giữa hai tia
  42.png
  Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nếu tia Oz cắt đoạn MN tại một điểm nằm giữa M và N(M thuộc Ox, N thuộc Oy và M,N không trùng với O).

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2


  Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

  Bài làm:

  Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta có rất nhiều hình ảnh của mặt phẳng. Ví dụ như: Mặt nước yên lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bảng, mặt tờ giấy, …

  Câu 2: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

  Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?

  Bài làm:

  44.jpg
  Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng do đó nó là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau. (ảnh trên)

  Câu 3: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

  Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

  a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng …….

  b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia Ox cắt ……...

  Bài làm:

  Từ cần điền vào chỗ chấm là:

  a) nửa mặt phẳng đối nhau.

  b) đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B.

  Câu 4: Trang 73 - SGK Toán 6 tập 2

  Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

  a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a,

  b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không?

  Bài làm:
  45.png

  a) Tên gọi của hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a là: ửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A và nửa mặt phẳng bờ a chứa B và C.

  b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.

  (Giải thích: Do A, B, C không thẳng hàng mà đường thẳng a cắt AB, AC (gt) nên đường thẳng a không thể cắt BC)

  Câu 5: Trang 73 - SGK Toán 9 tập 2

  Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

  Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

  Bài làm:

  46.png
  Vì O không nằm trên đường thẳng AB và M nằm giữa hai điểm A, B nên tia OM cắt AB tại M

  => Tia OM nằm giữa hai tia OA, OB.

  Nhận xét: Bài toán này cho ta thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia: Nếu M nằm giữa hai điểm A, B và điểm O không nằm trên đường thẳng AB thì OM nằm giữa hai tia OA,OB và ngược lại.
   

Chia sẻ trang này