1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử: Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa học lớp 10

Thảo luận trong 'Môn Hóa Học lớp 10' bắt đầu bởi Trúc Linh, 26/3/18.

Lượt xem: 779

 1. Trúc Linh Moderator

  Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử: Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa học lớp 10 - Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 10, Đề Thi Việt xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa khử. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

  Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử: Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa học lớp 10

  A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  1.
  Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron.

  Quá trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

  2. Sự oxi hóa và sự khử là hai quá trình có bản chất trái ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong một phản ứng. Đó là phản ứng oxi hóa - khử.

  3. Chất khử là chất nhường electron, là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. Trong phản ứng oxi hóa – khử bao giờ cũng có chất khử và chất oxi hóa tham gia. Chất khử là còn gọi là chất bị oxi hóa và chất oxi hóa còn gọi là chất bị khử.

  4. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó sự chuyển electron giữa các chất phản ứng . Nếu dựa vào sự thay đổi số oxi hóa thì phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

  5. Dựa vào số oxi hóa người ta chia các phản ứng thành 2 loại, đó là phản ứng oxi hóa khử (số oxi hóa thay đổi) và phản ứng không thuộc loại oxi hóa khử (số oxi hóa không đổi).

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1. (Trang 88 SGK)


  Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

  A. Phản ứng hoá hợp.

  B. Phản ứng phân hủy.

  C. Phản ứng thế trong hoá vô cơ.

  D. Phản ứng trao đổi.

  Hướng dẫn giải:

  Đáp án D


  Loại phản ứng luôn luôn không là loại phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trao đổi
  [​IMG]
  Câu 2. (Trang 89 SGK)

  Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

  A. Phản ứng hoá hợp.

  B. Phản ứng phân hủy.

  C. Phản ứng thế trong hoá vô cơ.

  D. Phản ứng trao đổi.
  Hướng dẫn giải:

  Đáp án C
  . Loại phản ứng luôn luôn là phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng thế trong hoá vô cơ.
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:

  Đáp án D


  x = 3 thì kim loại M có số oxi hóa là +3, sau phản ứng kim loại M cũng có số oxi hóa 3+. Vì vậy với x = 3 phản ứng trên không phải là phản ứng oxi hóa khử.

  Câu 4. (Trang 89 SGK)

  Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau đây :

  A. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên.

  B. Chất oxi hoá là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng.

  C. Sự khử một nguyên tô là sự thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó giảm xuống.

  D. Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng.

  Hướng dẫn giải:

  A. Đúng. Sự oxi hoá một nguyên tố là lấy bớt electron của nguyên tố đó, là làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó tăng lên.

  B. Sai. Chất oxi hoá là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó tăng sau phản ứng.

  C. Đúng. Sự khử một nguyên tô là sự thu thêm electron cho nguyên tố đó, làm cho số oxi hoá của nguyên tố đó giảm xuống.

  D. Sai. Chất khử là chất thu electron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hoá của nó giảm sau phản ứng.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này