1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Câu ước với WISH - Ngữ pháp tiếng Anh

Thảo luận trong 'Ngữ Pháp Tiếng Anh' bắt đầu bởi Quốc Anh, 11/1/18.

Lượt xem: 541

 1. Quốc Anh Moderator

  Câu ước với WISH - Ngữ pháp tiếng Anh - Câu ước sử dụng wish dùng để ao ước một điều khó hoặc không thể xảy xa, đôi khi sử dụng wish còn thể hiện ý tiếc nuối khi sự việc không như ao ước. Bài viết cung cấp các kiến thức cần thiết về câu ước sử dụng wish trong tiếng Anh.

  Câu ước với WISH - Ngữ pháp tiếng Anh

  A. LÝ THUYẾT

  I. Khái niệm:


  Câu ước là câu diễn tả mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai, ở hiện tại hay về một điều trong quá khứ.

  Ví dụ:

  I wish I would be a teacher in the future.

  She wishes she could be a nurse.

  II. Các loại câu ước:
  • Câu ước loại 1:
   • Ước một điều sẽ xảy ra trong tương lai
   • Cấu trúc: S + wish + S + would/could + V(nguyên thể)
  Ví dụ:

  I wish I could ride a horse.

  Children always wish they could be superman.

  Lưu ý: Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.
  • Câu ước loại 2:
   • Câu ước về một điều trái với hiện tại.
   • Cấu trúc: S + wish + S + V-QKĐ
  Ví dụ:

  I wish she were here now.

  My sister wishes she were rich now.

  Lưu ý:

  Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ

  Động từ tobe sẽ chia là "were cho tất cả các ngôi.
  • Câu ước loại 3:
   • Ước một điều ngược với quá khứ
   • Cấu trúc: S + wish + S + had + VpII
  Ví dụ:

  I wish I had been more hard-working.

  Mary wishes she had gone to school yesterday

  Lưu ý: Động từ “wish” chia theo thì và chia theo chủ ngữ.

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Bài tập 1
  : Chia động từ trong ngoặc

  1. I wish he ……………. here now. (be)

  2. She wishes you ……………. better. (feel)

  3. I wish that you ……………. here yesterday. (be)

  4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)

  5. We wish you ……………. tomorrow. (come)

  6. She wishes she ……………. the window last night. (open)

  7. I wish you ……………. earlier yesterday. (leave)

  8. We wish they ……………. with us last weekend. (come)

  9. They wish he ……………. with them the next day. (come)

  10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)

  Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai

  1. She wish she could speak English well.

  2. I wish it didn’t rained now.

  3. I wish I was a doctor to save people.

  4. I wish I have more time to look after my family.

  5. He wishes it didn’t rain yesterday.

  6. I wish my father gives up smoking in the near future.

  7. I wish I studied very well last year.

  8. I wish you will come to my party next week.

  9. I wish it stops raining now.

  10. I wish you are my sister.

  Hướng dẫn giải:

  Bài tập 1

  1. were

  2. felt

  3. had been

  4. would finish

  5. would come

  6. had

  7. had left

  8. had come

  9. would come

  10. had given

  Bài tập 2

  1. wish -> wishes

  2.rained -> rain

  3. was -> were

  4. have -> had

  5. didn’t rain -> hadn’t rain

  6. gives -> would give

  7. studied -> had studied

  8. will -> would

  9. stops -> stopped

  10. are -> were
   

Chia sẻ trang này