1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Câu hỏi Yes/ No Question - Ngữ pháp tiếng Anh

Thảo luận trong 'Ngữ Pháp Tiếng Anh' bắt đầu bởi Quốc Anh, 11/1/18.

Lượt xem: 7,054

 1. Quốc Anh Moderator

  Câu hỏi Yes/ No Question - Ngữ pháp tiếng Anh - Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi Yes/ No Question.

  Câu hỏi Yes/ No Question - Ngữ pháp tiếng Anh

  1. Cấu trúc
  Câu hỏi Yes/ No Question có cấu trúc được xây dựng như sau:

  Tobe/trợ động từ + S + V?

  -> Yes, S + tobe/trợ động từ

  -> No, S + tobe/trợ động từ (not)

  Lưu ý:
  • Tobe bao gồm: Is (She, he, it), Are (You, we, they), Am (I), Was (She, he, it, I), Were (You, we, they)
  • Trợ động từ bao gồm: Do/does, Did, Have/has
  • Động tự khuyết thiếu: Can, could, will, would, shall...
  2. Cách dùng
  • Câu hỏi Yes/ No Question là loại câu hỏi mà câu trả lời của nó sẽ là Yes hoặc No (Có hoặc không).
  • Ví dụ:
   • Isn't Mary going to school today?
   • Was Mark sick yesterday?
   • Have you seen this movie before?
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Bài tập 1:
  Chuyển những câu dưới dây sang dạng yes/no question

  1. He is a scientist.

  2. They arrived last night?

  3. He plays football to see you tomorrow.

  4. They will come here on Thursday.

  5. She has told us the truth.

  Bài tập 2: Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau
  1. Are the keys under the books?
  2. Was his house on an island?
  3. Was it raining?
  4. Are flowers grown here?
  5. Has your brother left?
  6. Have you driven before?
  7. Did the key work?
  8. Do they smoke?
  9. Can we stay?
  10. Should they stop?
  Hướng dẫn giải:

  Bài tập 1:


  1. Is he a scientist?

  2. Did they arrive last night?

  3. Does he play football every sunday?

  4. Will they come here on Thursday?

  5. Has she told us the truth?

  Bài tập 2:
  1. Yes, They are/ No,They aren't
  2. Yes, It was/ No, It wasn't
  3. Yes, It was/ No, It wasn't
  4. Yes, They are/ No, they aren't
  5. Yes, he has/ No, he hasn't
  6. Yes, I have/ No, I haven't
  7. Yes, it did/ No, It didn't
  8. Yes, they do/ No, they don't
  9. Yes, you can/ No, you can't
  10. Yes, they should/ No, they shouldn't
   

Chia sẻ trang này