1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Câu hỏi phức - Embedded question - Ngữ pháp tiếng Anh

Thảo luận trong 'Ngữ Pháp Tiếng Anh' bắt đầu bởi Quốc Anh, 11/1/18.

Lượt xem: 571

 1. Quốc Anh Moderator

  Câu hỏi phức - Embedded question - Ngữ pháp tiếng Anh - Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi phức, giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng để vận dụng làm bài tập cũng như giao tiếp tốt.

  Câu hỏi phức - Embedded question - Ngữ pháp tiếng Anh

  1. Cấu trúc
  • Câu hỏi phức được xây dựng dựa trên cấu trúc sau:
  S + V (chia theo thì tương ứng)+ question word + S + V(chia theo thì tương ứng)
  • Câu hỏi phức là một câu hỏi sẽ được xây dựng theo cấu trúc sau:
  Auxiliary + S + V + question word + S + V?

  Giải thích kí hiệu: Xem chi tiết

  Lưu ý:
  • Auxiliary( Trợ động từ): Do/Does, Did, Have/has, Can/could, Will/ would...
  • Question word (Từ để hỏi): What (gì, cái gì), Why (tại sao), When (Khi nào), Who (ai), Where (ở đâu), How (Như thế nào)...
  • Từ để hỏi cũng có thể là một số cụm từ như: How long, How often, How many, Whose, What time...
  2. Cách dùng
  • Câu hỏi phức là câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần, nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word)
  • Động từ ở mệnh đề thứ 2 phải đi sau và chia theo chủ ngữ.
  • Ví dụ:

   • I don't know where the meeting will take place. (Tôi không biết cuộc họp sẽ tổ chức ở đâu)
   • Could you tell me What time is it? (Bạn có thể nói giúp tôi mấy giờ rồi không?)
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Bài tập 1:
  Điền các từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống
  1. I don't know ..... He love her.
  2. Our teacher announce ...... We will go to camping.
  3. I have no idea ...... the interview will take.
  4. The teacher asked us ..... book was on his desk
  5. Do you know ..... the bus run at night?
  Bài tập 1: Hoàn thành các câu hỏi đuôi sau
  1. He should stay in bed, ........... ?
  2. She has been studying English for two years, .......... ?
  3. There are only twenty - eight days in February, .......... ?
  4. It's raining now, ..........?
  5. You and I talked with the professor, .......... ?
  Hướng dẫn giải:

  Bài tập 1:

  1. Why
  2. When/ Where
  3. How long
  4. Whose
  5. How often
  Bài tập 2:
  1. He should stay in bed, shouldn't he?
  2. She has been studying English for two years, hasn't she ?
  3. There are only twenty - eight days in February, aren't there ?
  4. It's raining now, isn't it ?
  5. You and I talked with the professor, didn't we?
   

Chia sẻ trang này