1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What - Ngữ pháp tiếng Anh

Thảo luận trong 'Ngữ Pháp Tiếng Anh' bắt đầu bởi Quốc Anh, 11/1/18.

Lượt xem: 659

 1. Quốc Anh Moderator

  Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What - Ngữ pháp tiếng Anh - Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi có chủ ngữ, với từ để hỏi là Who hoặc What.

  Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What - Ngữ pháp tiếng Anh

  1. Cấu trúc
  Câu hỏi chủ ngữ với từ để hỏi là Who hoặc What có cấu trúc được xây dựng như sau:

  Who/ What + V + ...?

  Lưu ý:
  • Who: Ai, What: Gì, cái gì.
  • V ở đây được chia ở thì phù hợp.
  2. Cách dùng
  • Câu hỏi chủ ngữ với từ để hỏi Who hoặc What là câu hỏi khi muốn biết chủ thể của hành động.
  • Ví dụ:
   • What happened last night?
   • Who opened the door?
   • What did open the door? (Sai)
   • What did happened the door? (Sai)
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Bài tập 1
  : Chuyển những câu dưới đây sang dạng câu hỏi chủ ngữ Who/ What
  1. Something happend last night. ->............
  2. Someone opened the door. -> ............
  3. Nobody went out last night -> ............
  4. Nam will come here tomorrow. -> ............
  5. My mother grown flowers in here. -> ............
  Bài tập 2: Viết lại câu trả lời cho các câu hỏi sau
  1. What happend in your home last night? ->..............
  2. Who returned here? -> ..............
  3. Who come at the party together with you? -> ..............
  Hướng dẫn giải:

  Bài tập 1:

  1. -> What happend last night?
  2. -> Who opened the door?
  3. -> Who went out last night?
  4. -> Who came here?
  5. -> Who grown flowers in here?
  Bài tập 2:
  1. -> Nothing happened in my home last night.
  2. -> A boy returned here.
  3. -> My girl come at the party together with me.
   

Chia sẻ trang này