1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại - Lịch Sử Lớp 11

Thảo luận trong 'Môn lịch sử lớp 11' bắt đầu bởi Trúc Linh, 31/1/18.

Lượt xem: 737

 1. Trúc Linh Moderator

  Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại - Lịch Sử Lớp 11 - Phần lịch sử thế giới cận đại, từ cách mạng Hà Lan đến cách mạng tháng mười Nga gồm có một số nội dung chính các bạn cần nắm vững. Để củng cố lại một lần nữa những kiến thức đã học, Đề Thi Việt mời các bạn đến với bài “ôn tập lịch sử thế giới cận đại”.

  Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại - Lịch Sử Lớp 11

  A. Kiến thức trọng tâm

  1. Những kiến thức cơ bản.

  • Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
  • Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.
  • Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân


  2. Nhận thức đúng những vấn đề chủ yếu sau:

  Thứ nhất, cần hiểu ra bản chất của các cuộc cách mạng tư sản.

  Thứ hai: Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển dần sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc . CN ĐQ có đặc trưng riêng , nhưng không thay đổi bản chất , mà làm cho các mâu thuẫn nảy sinh thêm.

  Thứ ba : Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủ nghĩa. Phong trào công nhân và chống thực dân xâm lược. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản dần đến phong trào công nhân ngày càng m ạnh , phát triển từ “tự phát” đến “tự giác” , là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

  Thứ tư: Chủ nghĩa tư bản phát triển gắn liền với xâm chiếm châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh…làm thuộc địa , dẫn đến đòi chia lại thuộc địa là nguyên nhân Chiến tranh thế giới thứ nhất . Nhân dân các nước bị xâm lược đấu tranh mạnh mẽ chống thực dân và phong kiến tay sai .

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1
  : Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

  Hướng dẫn giải:

  Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề:
  • Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển, mâu thuẫn tư sản, các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt dẫn đến cuộc cách mạng tư sản.
  • Các cuộc cách mạng Hà Lan, Anh, Mĩ đưa đến nhiều kết quả tác động đến sự phát triển của xã hội.
  • Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất, ảnh hưởng lớn đến lịch sử châu Âu.
  • Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức khác nhau ở nhiều nước đánh dấu chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi thế giới, một số nước chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
  • Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông.
  • Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa diễn ra sôi nổi, liên tục.
  • Cuộc đấu tranh của công nhân ngày càng mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế của công nhân thành lập.
  • Văn học nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật đạt được những thành tựu lớn.
  • Mâu thuẫn không thể điều hòa của các nước đế quốc dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, gây nhiều tai họa cho nhân loại.
  Câu 2: Nêu những điểm chung và điểm riêng của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

  [​IMG]

  Câu 3: nêu một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê – Nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

  Hướng dẫn giải:

  Một số luận điểm cơ bản trong tư tưởng của Mác, Ăng – ghen và Lê – Nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:
  • Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng.
  • Khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp nắm lấy sứ mệnh lịch sử lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc.
  • Muốn lãnh đạo cách mạng thắng lợi, giai cấp công nhân phải thành lập chính đảng của mình, đó là Đảng cộng sản.
  Câu 4: Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Á?

  Hướng dẫn giải:

  Học sinh tự nghiên cứu và trả lời câu hỏi này.

  Hướng dẫn: Chia theo các mốc thời gian: khoảng giữa thế kỉ XIX, cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX và trình bày dựa trên các yếu tố: mục đích, hình thức đấu tranh, lực lượng tham gia, xu hướng cách mạng, kết quả và ý nghĩa
   

Chia sẻ trang này