1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Lịch sử lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Lịch Sử Lớp 8' bắt đầu bởi Trúc Linh, 20/5/18.

Lượt xem: 1,005

 1. Trúc Linh Moderator

  Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Lịch sử lớp 8 - Vào nửa cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã ra đời các trào lưu cải cách duy tân. Nhưng các đề nghị cải cách duy tân cuối cùng đều không được thực hiện. Sau đây chúng ta cùng đến với bài “trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX” lịch sử lớp 8.

  Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Lịch sử lớp 8

  A. Kiến thức trọng tâm

  I. Tình hình Việt Nam ở nửa cuối thế kỷ XIX

  • Chính trị: Thi hành chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời lạc hậu
  • Kinh tế: Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt
  • Xã hội:
   • Đời sống nhân dân cực khổ
   • Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc ngày càng gay gắt
  II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX

  1. Mục đích:

  • Nhằm tạo ra thực lực cho đất nước, chống lại bọn xâm lược
  2. Nội dung:
  • Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).
  • Đinh Văn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
  • Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.
  • Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
  III. Kết cục của các đề nghị cải cách
  • Kết cục: Các cuộc cải cách đều không thực hiện được.
  • Ý nghĩa:
   • Tấn công vào hệ tư tưởng bảo thủ của triều đình.
   • Thể hiện trình độ nhận thức, thức thời của người Việt Nam lúc bấy giờ
   • Chuẩn bị cho sự ra đời của trào lưu Duy Tân đầu XX ở Việt Nam
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài
  Câu 1: Trang 134 – sgk lịch sử 8

  Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX?

  Hướng dẫn giải:

  Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX:
  • Chính trị: Nhà Nguyễn thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lạc hậu, lỗi thời, bộ máy chính quyền mục rỗng
  • Kinh tế : Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, tài chính cạn kiệt.
  • Xã hội: Đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, mâu thuẫn giai cấp và dân tộc ngày càng gay gắt thêm
  =>Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế - xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

  Câu 2: Trang 134 – sgk lịch sử 8

  Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX ?

  Hướng dẫn giải:

  Nguyên nhân dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX: Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, thực dân Pháp ráo riết mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị tấn công xâm lược toàn bộ nước ta. Trong khi đó, triều đình Huế lại thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của đất nước về kinh tế và xã hội.

  Câu 3: Trang 135 - sgk lịch sử 8

  Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ?

  Hướng dẫn giải:

  Đất nước ngày càng nguy nan, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể vững vàng để đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù, một số quan lại, sĩ phu yêu nước đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị cải cách, thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của triều đình Huế.

  Câu 4: Trang 135 – sgk lịch sử 8

  Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ?

  Hướng dẫn giải:

  Những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX: Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.

  Nội dung chính trong đề nghị cải cách của các sĩ phu, quan lại yêu nước là:
  • Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).
  • Đinh Văn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
  • Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.
  • Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước
  Câu 5: Trang 136 – sgk lịch sử 8

  Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX?

  Hướng dẫn giải:

  Những đề nghị cải cách cuối thể kỉ XIX của các sĩ phu, quan lại yêu nước đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó, có tác động tới cách nghĩ và làm củ một bộ phận quan lại triều đình. Tuy nhiên, nó vẫn còn có nhiều hạn chế như vẫn còn mang tính rời rạc, chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc đó.

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài
  Câu 1: Trang 136 – sgk lịch sử 8

  Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách?

  Hướng dẫn giải:
  • Những nhà cải cách tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX: Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.
  • Nội dung chính trong đề nghị cải cách của các nhà cải cách đó là:
   • Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).
   • Đinh Văn Điền (1868) xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
   • Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.
   • Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
  Câu 2: Trang 136 – sgk lịch sử 8

  Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

  Hướng dẫn giải:

  Các đề nghị cải cách ở nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX không được thực hiện vì triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn thay đổi hiện trạng đất nước. Biết được thực trạng của đất nước nhưng họ vẫn từ chối mọi cải cách, kể cả những cải cách có khả năng thực hiện. Chính vì vậy đã khiến cho đất nước luẩn quẩn trong vòng lạc hậu, bế tắc của chế độ phong kiến đương thời.
   

Chia sẻ trang này