1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) - Lịch sử lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Lịch Sử Lớp 8' bắt đầu bởi Huê Nguyễn, 20/5/18.

Lượt xem: 756

 1. Huê Nguyễn Moderator

  Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) - Lịch sử lớp 8 - Bài học dưới đây, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện tiêu biểu cũng như nội dung cần ghi nhớ trong phần lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến năm 1945. Hi vọng, sẽ giúp các bạn thâu tóm lại được những phần kiến thức quan trọng cho các bạn.

  Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) - Lịch sử lớp 8

  A. Kiến thức trọng tâm

  I. Những sự kiện lịch sử chính


  1. Bảng thống kê tình hình nước Nga
  1.png
  II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

  1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga

  2. Cao trào cách mạng ở các nước tư bản Âu – Mĩ

  3. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

  4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.

  5. Chiến tranh thế giới thứ hai gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại.

  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1: Trang 113 – sgk lịch sử 8


  Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

  Hướng dẫn giải:

  Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, năm sự kiện tiêu biểu mà em chọn đó là:

  1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

  2. Cao tròa cách mạng ở châu Âu 1918-1923.

  3. Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu Á.

  4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

  5. Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Lý do em chọn 5 sự kiện chính trên là bởi vì:

  1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  2. Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cọng sản ra đời => Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.

  3. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công và tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

  4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.

  5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

  Câu 2: Trang 113 – sgk lịch sử 8

  Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại ( phần từ năm 1917 đến năm 1945).

  Hướng dẫn giải:

  Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại:
  • Với những thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực ở một số nước, nằm giữa vòng vât của chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có tác động to lớn đến tình hình thế giới.
  • Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu – Mĩ lên cao và có bước chuyển mới. Ở nhiều nước, các Đảng Cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, Quốc tế cộng sản được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường cách mạng tháng Mười.
  • Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhất là ở châu Á.
  • Trải qia những năm phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933). Cuộc khủng hoảng này dẫn tới hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế ở I – ta –li –a, Đức, Nhật.
  • Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945) là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945).
   

Chia sẻ trang này