1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Lịch Sử Lớp 8' bắt đầu bởi Huê Nguyễn, 20/5/18.

Lượt xem: 614

 1. Huê Nguyễn Moderator

  Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuậtvăn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 8 - Trong nửa đầu thế kỉ XX, khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là những thành tựu của nền văn hóa Xô viết. Sau đây, Đề Thi Việt sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lởi câu hỏi để giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn.

  Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 8

  A. Kiến thức trọng tâm

  I. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.
  • Bước vào thế kỷ XX, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại đạt được thành tựu rực rỡ về KHKT.
  • Khoa học sơ bản : Hoá học, Sinh học, Khoa học Trái đất... đạt thành tựu tiến bộ.
  * Về vật lí:
  • Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.
  • Lí thuyết tương đối của An-Be-Anh-Xtanh (Đức).
  • Nhiều phát minh được sử dụng: Điện thoại, điện tín, ra đa, hàng không, điện ảnh.
  -> Nhờ các thành tựu về KHKT mà đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao.
  • Những thành tự KHKT lại được con người sử dụng để sản xuất vũ khí giết người, hậu quả khôn lường.
  II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

  * Cơ sở hình thành:
  • Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá mới: Nền văn hoá Xô Viết.
  • Dựa trên tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại.
  * Thành tựu:
  • Giáo dục:
   • Xoá bỏ nạn mù chữ, sáng tạo ra chữ viết dân tộc.
   • Phát triển hệ thống GD quốc dân, chế độ giáo dục bắt buộc.
  -> Đa số người dân có trình độ văn hoá cao, đội ngũ tri thức có năng lực sáng tạo.
  • Khoa học- kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học thế giới.
  • Văn hóa- nghệ thuật: Có cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hoá - nghệ thuật nhân loại.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học
  Câu 1: Trang 110 – sgk lịch sử 8

  Nhà khoa học A.Nô-ben nói: “Tôi hi vọng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?

  Hướng dẫn giải:

  Việc sử dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật nhằm phục vụ cho cuộc sống con người, tuy nhiên chính những thành tựu đó cũng được sử dụng để trở thành phương tiện giết người hàng loạt (bom nguyên tử được chế tạo từ năng lượng được lấy từ sự phân hạch các hạt nhân Urani và Plution. Vì thế, mong muốn của nhà khoa học Nô – ben là hãy sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật để phục vụ cuộc sống con người, đừng sử dụng nó cho những cuộc chiến tranh gây tổn thất đau thương cho nhân loại.

  Câu 2: Trang 111 – sgk lịch sử 8

  Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô?

  Hướng dẫn giải:

  Tình trạng mù chữ nước Nga rất phổ biến, chiếm ¾ dân số, muốn thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển thì người dân phải biết đọc, biết viết. Tỉ lệ người biết đọc, biết viết là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế - văn hóa.

  Câu 3: Trang 112 – sgk lịch sử 8

  Hãy kể tên những tác phẩm văn học Xô viết mà em biết.

  Hướng dẫn giải:

  Những tác phẩm văn học Xô Viết mà em biết là:
  • Sông Đông êm đềm – M. Sô –lô – khốp
  • Thép đã tôi thế đấy – N. Ô – xtrốp – xki
  • Đất vỡ hoang – M. Sô –lô – khốp
  • Bài ca sư phạm – A. Ma – ca – ren –cô.
  • Con đường đau khổ - A. Tôn – xtôi
  Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

  Câu 1: Trang 112 – sgk lịch sử 8

  Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX ?

  Hướng dẫn giải:

  Bước sang thế kỉ XX, trên đà phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại đã đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học – kĩ thuật.
  • Trong lĩnh vực vật lí, sự ra đời của thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối của nhà bác học An –be Anh – xtanh.
  • Trong các lĩnh vực khác như Hóa học, sinh học, các khoa học về Trái đất đều đạt được những thành tựu to lớn.
  • Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đã được đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không, điện ảnh…
  Câu 2: Trang 112 – sgk lịch sử 8

  Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

  Hướng dẫn giải:

  Thành tựu của nền văn hóa Xô Viết:

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.

  Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật...
   

Chia sẻ trang này