1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) - Lịch sử lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Lịch Sử Lớp 8' bắt đầu bởi Huê Nguyễn, 20/5/18.

Lượt xem: 647

 1. Huê Nguyễn Moderator

  Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) - Lịch sử lớp 8 - Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939) có nhiều nét chung, đồng thời nổi lên những đặc điểm của mỗi nước, mỗi khu vực như Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á. Để tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

  Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) - Lịch sử lớp 8

  A. Kiến thức trọng tâm

  I. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc châu Á. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939

  1. Những nét chung
  • Phong trào phát triển mạnh, lan rộng khắp các khu vực
  • Giai cấp công nhân tích cực tham gia
  • Các Đảng Cộng sản thành lập và lãnh đạo cách mạng ở một vài nước.
  2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 – 1939

  a. Phong trào Ngũ tứ (4/5/1919)
  • Mục đích: Chống đế quốc, chống phong kiến.
  • Quy mô: Từ Bắc Kinh lan ra cả nước
  • Lực lượng: Học sinh, nông dân, tri thức yêu nước, công nhân.
  • Khẩu hiệu chiến tranh: “ Trung Quốc của người Trung Quốc”, “ Phế bỏ hiệp ước 21 điều”.
  • Ý nghĩa:
   • Mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
   • Làm chậm quá trình xâm lược Trung Quốc của các đế quốc.
   • Chủ nghĩa Mác – Lê Nin được truyền bá sâu rộng ở Trung Quốc, giai cấp công nhân trưởng thành, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời (7/1921).
  b. Phong trào cách mạng 1926 – 1932
  • 1926 – 1927: Chiến tranh cách mạng chống các tập đoàn quân phiệt.
  • 1927 – 1937: Nội chiến chống Quốc dân Đảng
  • Từ tháng 7 – 1937: Nội chiến chấm dứt, Quốc – Cộng hợp tác.
  II. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939)

  1. Tình hình chung
  • Đầu thế kỉ XX hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa, nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
  • Những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh xuất hiện nét mới: giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
  • Đảng cộng sản được thành lập ở các nước và lãnh đạo đấu tranh.
  2. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á
  • Phong trào độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi, liên tục ở nhiều nước.
   • Ở Đông Dương cuộc đấu tranh diễn ra dưới nhiều hình thức.
   • Ở Đông Nam Á hải đảo: Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng triệu người tham gia. Tiêu biểu là ở In –đô – nê – xi –a.
  • Từ năm 1940 trở đi cuộc đấu tranh chủ yếu chĩa mũi nhọn vào phát xít Nhật.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học
  Câu 1: Trang 99 - sgk lịch sử 8

  Kể tên những phong trào đấu tranh của các nước châu Á.

  Hướng dẫn giải:

  Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển rộng khắp toàn châu Á, trong đó có những nước và khu vực diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ như Trung Quốc, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì, Ấn Độ, Đông Nam Á,...

  Câu 2: Trang 100 – sgk lịch sử 8

  Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  Hướng dẫn giải:

  Những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là: giai cấp công nhân đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, và ở một số nước, công nhân đã đóng vai trò lạnh đạo cách mạng. Sau chiến tranh, nhiều Đảng cộng sản ở các nước châu Á cũng được thành lập như Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản In –đô –nê –xi –a, Đảng Cộng Sản của các nước Đông Nam Á…

  Câu 3: Trang 100 – sgk lịch sử 8

  Theo em, khẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ có điều gì mới so với khẩu hiệu “Đánh đổ Mãn Thanh” trong Cách mạng Tân Hợi (1911)?

  Hướng dẫn giải:

  Khẩu hiện đấu tranh của phong trào Ngũ tứ:
  • “Trung Quốc của người Trung Quốc”
  • “Phế bỏ hiệp ước 21 điều” (Hiệp ước nhằm xâu xé Trung Quốc).
  • “Ngoại tranh quốc quyền, nội trừ quốc tặc”…
  Khẩu hiệu thời kì Ngũ tứ vừa mang tính chất chống đế quốc, vừa mang tính chất chống phong kiến, so với cách mạng Tân Hợi 1911, phong trào Ngũ tứ có tiến bộ hơn vì cách mạng Tân Hợi trước đó chỉ dừng lại ở tính chất phong kiến “ Đánh đổ Mãn Thanh”. Phong trào Ngũ tứ tạo điều kiện dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ( tháng 7/ 1921).

  Câu 4: Trang 101 – sgk lịch sử 8

  Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?

  Hướng dẫn giải:

  Từ khi thành lập, các Đảng Cộng Sản luôn kề vai, sát cánh cùng các nước Đông Nam , lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập. Phong trào công nông, phong trào yêu nước ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, nổi bật nhất là các cuộc khởi nghĩa Gia –va và Xu –ma-tơ-ra (1926 – 1927) ở In –đô –nê- xi –a, phong trào Xô – viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) ở Việt Nam…

  Câu 5: Trang 102 – sgk lịch sử 8

  Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

  Hướng dẫn giải:

  Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương:
  • Phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức.
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam ( sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) thành lập và lãnh đạo phong trào.
  • Bước đầu có sự liên minh chống đế quốc của 3 năm
  Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

  Câu 1: Trang 103 – sgk lịch sử 8

  Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ ?

  Hướng dẫn giải:

  Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc phải gánh chịu nhiều tai họa bởi chính sách khai thác thuộc địa của các đế quốc thực dân sau chiến tranh. Đặc biệt là tác động của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, quan trọng nhất là vai trò của giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở các nước này.

  Câu 2: Trang 103 – sgk lịch sử 8

  Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939 ?

  Hướng dẫn giải:

  Trong những năm 1919 – 1939, cách mạng Trung Quốc đã diễn ra:
  • Ngày 4 tháng 5 năm 1919: Diễn ra phong trào Ngũ tứ.
  • Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin và việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 7/1921).
  • 1926 – 1927: Chiến tranh cách mạng
  • 1927 – 1937: Nội chiến
  • Tháng 7/1937: Cuộc kháng chiến chống Nhật, Quốc – Cộng hợp tác chống Nhật.
  Câu 3: Trang 103 – sgk lịch sử 8

  Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

  Hướng dẫn giải:

  Nhận xét về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:
  • Quy mô: Phong trào lên cao, lan rộng khắp các nước châu Á.
  • Hình thức đấu tranh: Hình thức đấu tranh phong phú, đấu tranh chính trị, bãi công, đấu tranh vũ trang.
  • Kết quả: Nhiều phong trào giành được thắng lợi như cách mạng Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì.
  Câu 4: Trang 103 – sgk lịch sử 8

  Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

  Hướng dẫn giải:
  2018-05-20_9-24-44.jpg
   

Chia sẻ trang này