1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 2: Ấn Độ - Lịch Sử Lớp 11

Thảo luận trong 'Môn lịch sử lớp 11' bắt đầu bởi Trúc Linh, 31/1/18.

Lượt xem: 313

 1. Trúc Linh Moderator

  Bài 2: Ấn Độ - Lịch Sử Lớp 11 - Từ giữa thế kỉ XIX, mâu thuẫn giữa đông đảo nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng trở nên sâu sắc. Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc diễn ra quyết liệt dưới nhiều hình thức: lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Vậy đó là những cuộc khởi nghĩa nào mời các bạn cùng đến với bài “Ấn Độ”.

  Bài 2: Ấn Độ - Lịch Sử Lớp 11

  A. Kiến thức trọng tâm

  1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.


  Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực của các chúa phong kiến trong nước làm Ấn Độ suy yếu => giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.
  • Về kinh tế:
   • Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ vét tài sản của nhân dân.
   • Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh.
  • Về chính trị - xã hội:
   • Thực dân Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.
   • Thực dân Anh tiến hành chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp…
   • Tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.
  • Về giáo dục:
   • Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.
  2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859)
  • Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa:
   • Bị thực dân Anh đối xử tàn tệ
   • Tinh thần dân tộc và tín ngưỡng bị xúc hạm.
  • Diễn biến cuộc khởi nghĩa:
   • Ngày 10/5/1857 khởi nghĩa bùng nổ ở Mi – rút.
   • Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ.
   • Nghĩa quân đã lập được chính quyền ở 3 thành phố lớn.
   • Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa kéo dài 2 năm thì bị thực dân Anh đàn áp và dẫn đến thất bại.
  • Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa:
   • Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.
   • Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ.
  3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908)

  a. Sự thành lập Đảng Quốc Đại:
  • Năm 1885 giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập Đảng Quốc Đại
  • Hoạt động: Từ 1885 – 1905: Dùng phương pháp ôn hòa
  • Từ 1905: Xuất hiện phái cấp tiến, đòi lật đổ ách thống trị thực dân Anh.
  b. Phong trào dân tộc
  • Nguyên nhân:
   • Tháng 7/1905: Anh ban hành đạo luật chia đôi Bengan -> Thổi bùng lên phong trào đấu tranh.
  • Diễn biến:
   • Phong trào đấu tranh chống đạo luật Bengan diễn ra mạnh mẽ.
   • Tháng 6/1908: công nhân Bombay tiến hành tổng bãi công.
  • Kết quả - ý nghĩa:
   • Phong trào dân tộc buộc thực dân Anh phải thu hồi đạo luậ chia cắt Ben – gan.
   • Phong trào mang đậm ý thức dân tộc
   • Đánh dấu một thời kì đấu tranh mới.
   • Thức tỉnh nhân dân Ấn Độ và nhân dân các nước.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1:
  Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

  Hướng dẫn giải:

  Sau khi chiếm đóng và cai quản Ấn Độ, thực dân Anh đa có những chính sách thống trị trên nhiều mặt:

  - Về kinh tế:
  • Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ vét tài sản của nhân dân.
  • Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh.
  - Về chính trị - xã hội:
  • Thực dân Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.
  • Thực dân Anh tiến hành chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp…
  • Tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.
  - Về giáo dục:
  • Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.
  Câu 2: Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xipay?

  Hướng dẫn giải:

  - Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa:

  • Bị thực dân Anh đối xử tàn tệ
  • Tinh thần dân tộc và tín ngưỡng bị xúc hạm.
  - Diễn biến cuộc khởi nghĩa:
  • Ngày 10/5/1857 khởi nghĩa bùng nổ ở Mi – rút.
  • Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ.
  • Nghĩa quân đã lập được chính quyền ở 3 thành phố lớn.
  • Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa kéo dài 2 năm thì bị thực dân Anh đàn áp và dẫn đến thất bại.
  - Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa:
  • Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.
  • Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ.
  Câu 3: Hãy trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại?

  Hướng dẫn giải:

  Cuối năm 1885, Đảng Quốc đại chính đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài vũ đài chính trị.

  Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp ôn hoà để đòi hỏi chính phủ thực dân tiến hành cải cách và phản đối phương pháp đấu tranh bằng bạo lực. Giai cấp tư sản Ấn Độ chỉ yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục, xã hội. Tuy vậy, thực dân Anh vẫn tìm cách hạn chế hoạt động của Đảng Quốc đại.

  Thất vọng trước thái độ thỏa hiệp của một số người lãnh đạo Đảng Quốc đại và chính quyền sách 2 mặt của chính quyền Anh, trong nội bộ Đảng Quốc đại hình thành một phái dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu, thường được gọi là phái cực đoan. Phái này phản độ thái độ thỏa hiệp của phái ôn hòa và đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết chống Anh.

  Ban Gan-đa-kha-Ti lắc là nhà ngôn ngữ, nhà sử học, đã tập hợp những trí thức tiến bộ có tinh thần chống thực dân Anh để tuyên truyền ý thức dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước trong nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. Ông chủ trương phát động nhân dân lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, xây dựng một quốc gia độc lập dân chủ.

  Nhằm hạn chế phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh tăng cường thực hiện chính sách chia để trị. Tháng 7 -1905, chúng ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan: miền Đông của các tín đồ theo đạo Hồi và miền Tây của những người theo đạo Hinđu. Điều đó làm bùng lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh, đặc biệt ở Bom-bay và Can-cút-ta. Ngày 16-10-1905, đạo luật chia cắt Ben-gam bắt đầu có hiệu lực; nhân dân coi đó là ngày quốc tang. Hơn 10 vạn người kéo đến bờ sông Hằng, dòng sông linh thiêng của người Ấn, làm lễ tuyên thệ và hát vang bài Kính chào người –Mẹ hiền Tổ quốc để tỏ ý chí đoàn kết, thống nhất. Khắp nơi vang lên khẩu hiệu: “Ấn Độ của người Ấn Độ”.

  Câu 4: Đảng Quốc Đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

  Hướng dẫn giải:

  Trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, Đảng Quốc Đại đã thể hiện vai trò của mình thông qua việc:
  • Đảng quốc đại đã đánh dấu một giai đoạn mới - giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị
  • Là đòn giáng mạnh đến thưc dân Anh, buộc nhân dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan
  • Thúc đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp tư sản
  • Lần đầu tiên trong lich sử, công nhân Ấn Độ tham gia phong trào dân tộc.
  Câu 5: Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ?

  Hướng dẫn giải:

  - Tính chất
  : Đây là một cao trào đấu tranh do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc là một cuộc cách mạng tư sản.

  - Ý nghĩa:
  • Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.
  • Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ.
   

Chia sẻ trang này