1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) - Lịch Sử Lớp 11

Thảo luận trong 'Môn lịch sử lớp 11' bắt đầu bởi Thịnh Nguyễn, 1/2/18.

Lượt xem: 516

 1. Thịnh Nguyễn Moderator

  Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) - Lịch Sử Lớp 11 - Từ 1918 -1939, trong sự phát triển chung của các cường quốc, các nước TB Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản đã trải qua một quá trình phát triển với nhiều biến động to lớn dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai.Vậy quá trình phát triển đó của các nước tư bản diễn ra như thế nào? Nguyên nhân nào đã đưa tới cuộc chiến tranh thế giới thứ hai? Chúng ta cùng đến với bài “Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới” lịch sử 11.

  Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) - Lịch Sử Lớp 11

  A. Kiến thức trọng tâm

  1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn:

  • Sau CTTG I, các nước tư bản tổ chức Hội nghị hịa bình ? Vécxai (1919-1920) và Oasinhtơn (1921-1922) để phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn
  • Hệ thống này mang lại nhiều lợi lộc cho các nước thắng trận, xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc.
  2. Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế cộng sản

  a. Cao trào cách mạng 1918-1923

  • Nguyên nhân:
   • Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất
   • Sự cổ vũ từ thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga
  • Dưới sự lãnh đạo của các ĐCS, Cao trào CM bùng nổ khắp châu Âu, đỉnh cao là thành lập nước cộng hòa xô viết Hung-ga-ri (3/1919) và ở Ba-vi-e (Đức, 4/1919)
  • Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào công nhân quốc tế.
  b. Quốc tế Cộng sản
  • 1918 - 1923, nhiều Đảng Cộng sản được thành lập ở Đức, Áo, Ba Lan…
  =>Cần có 1 tổ chức quốc tế để tập hợp lực lượng và chỉ đạo đường lối chung
  • 3/1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập tại Mát-xcơ-va
  • 1919 - 1943, QTCS đã tiến hành 7 Đại hội, đề ra đường lối CM phù hợp: trong đó Đại hội lần II (1920) và Đại hội lần VII (1935) giữa vai trò đặc biệt quan trọng.
  3. Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó
  • Nguyên nhân: Nền kinh tế tăng trưởng cao, nhưng do chạy theo lợi nhuận, sản xuất ồ ạt, hàng hoá ế thừa, cung vượt quá xa cầu.
  • Tháng 10/1929 khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ rồi lan ra toàn bộ thế giới tư bản.
  • Hậu quả :
   • Kinh tế: bị tàn phá nặng nề, người dân đói khổ.
   • Chính trị - Xã hội: Bất ổn định. Đấu tranh biểu tình ở khắp các nước.
  • Để thoát khỏi khủng hoảng, các nước đã:
   • Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội: Anh, Pháp, Mĩ
   • Thiết lập chế độ độc tài, phát xít: Đức, Ý, Nhật …
  4. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh
  • Phong trào đấu tranh chống phát xít lan rộng, thành lập mặt trận Nhân dân chống phát xít ở Pháp , Ý, TBN …
  • 5/1936, mặt trân nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử, bảo vệ nền dân chủ, đưa Pháp vượt qua hiểm họa phát xít
  • 2/1936,chính phủ mặt trận nhân dân Tây Ban Nha thành lập, do sự can thiệp của FX Đức , Ý và sự nhượng bộ của các ĐQ đã làm phong trào thất bại.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1: Trang 60 – sgk lịch sử 11

  Dựa vào lược đồ trên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914?

  Hướng dẫn giải:

  Chiến tranh thứ nhất kết thúc, trật tự thế giới mới theo hệ thống Véc – xai – Oa – sinh – tơn được thiết lập đưa tới sự thay đổi sâu sắc trong quan hệ quốc tế và làm thay đổi bản đồ chính trị châu Âu.

  Có những quốc gia không còn tên trên bản đồ (Áo – Hung) và cũng có những cái tên mới xuất hiện như: Áo, Hung, Tiệp Khắc, Ba Lan…

  Ngoài ra, một số nước cũng có sự thay đổi về diện tích như: Đức bị mất 1/8 đất đai, Hung – ga – ri chỉ còn 1/3 lãnh thổ. Còn các nước Ý, Ba Lan, Bun – ga – ri có sự thay đổi đáng kể về lãnh thổ.

  Câu 2: Trang 61 – sgk lịch sử 11

  Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 – 1923?

  Hướng dẫn giải:

  Những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918 – 1923 là:
  • Mang tính quần chúng rộng lớn
  • Không dừng lại ở yêu sách kinh tế.
  • Thể hiện tính tích cực về chính trị, thành lập các nước Cộng hòa Xô viết.
  Những năm 1924 – 1929, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống. Tuy thế các cuộc đấu tranh đòi cải thiện điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, đòi tự do dân chủ vẫn tiếp diễn.

  Câu 3: Trang 61 – sgk lịch sử 11

  Qua các nội dung hoạt động của Đại hội II và Đại hội VII, hãy nhận xét về vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới?

  Hướng dẫn giải:

  Nội dung hoạt động:

  • Từ 1919 - 1943, Quốc tế Cộng sản tiến hành 7 lần đại hội, vạch ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cách mạng thế giới.
  • Tại đại hội lần II (1920), Quốc tế Cộng sản đã thông qua “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” do Lê-nin khởi thảo.
  • Tại đại hội VII (1935) Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận thống nhất công nhân nhằm mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.
  • Năm 1943 tự giải tán, do tình hình thế giới thay đổi.
  Nhận xét vai trò của Quốc tế Cộng sản:
  • Quốc tế Cộng sản là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
  • Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.
  Câu 4: Trang 62 – sgk lịch sử 11

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã gây ra những hậu quả gì?

  Hướng dẫn giải:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã gây ra những hậu quả:
  • Kinh tế: Tàn phá kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa. Nó kết thúc thời kì phát triển ổn định của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, chuyển sang giai đoạn khủng hoảng, suy thoái kéo dài.
  • Về chính trị - xã hội: Hàng chục vạn công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn. Nhiều cuộc đấu tranh của những người thất nghiệp diễn ra khắp các nước.
  Câu 5: Trang 62 – sgk lịch sử 11

  Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

  Hướng dẫn giải:

  Để đối phó lại cuộc khủng hoảng kinh tế và đàn áp phong trào cách mạng, giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tư bản đã lựa chọn 2 lối thoát.

  Một là : Các nước Đức, Italia, Nhật Bản... không có hoặc có ít thuộc địa, thiếu vốn nguyên liệu và thị trường nên đi theo con đường chủ nghĩa phát xít để đàn áp phong trào cách mạng và tiến hành chiến tranh phân chia lại thế giới.

  Hai là : Các nước Mĩ, Anh, Pháp..vì có thuộc địa, có vốn và thị trường có thể thoát ra khỏi khủng hoảng bằng chính sách cải cách kinh tế - xã hội một cách ôn hòa. Cho nên chủ trương tiếp tục duy trì nền dân chủ đại nghị, duy trì nguyên trạng hệ thống Vec-xai -Oa-sinh -tơn.

  Quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng phức tạp và dần hình thành 2 khối đế quốc đối lập. Một bên là Mĩ, Anh, Pháp và một bên là Đức, Italia, Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết giữa 2 khối đế quốc này đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

  Câu 6: Trang 63 – sgk lịch sử 11

  Mặt trận Nhân dân Pháp đã giành được thắng lợi như thế nào?

  Hướng dẫn giải:

  Mặt trận Nhân dân Pháp đã giành được thắng lợi:

  Trước thảm họa của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản (đại hội VII),phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh đã lan rộng ở nhiều nước tư bản như Pháp, Italia, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha...

  Tháng 5/1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử, bảo vệ được nền dân chủ, Pháp thoát khỏi những hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.

  Tháng 2/1936, ở Tây Ban Nha, Mặt trận nhân dân giành thắng lợi trong tổng tuyển cử nhưng các thế lực phát xít do Phrancô cầm đầu đã gây nội chiến, thủ tiêu nền cộng hòa.
   

Chia sẻ trang này