1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Sinh học lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Sinh Học Lớp 8' bắt đầu bởi Bông Bưởi, 27/5/18.

Lượt xem: 1,353

 1. Bông Bưởi Moderator

  Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Sinh học lớp 8 - Để cơ thể tồn tại và phát triển cần tới sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. Bài 59, chúng ta cùng tìm hiểu về sự phối hợp hoạt động đó. Sau đây, Đề Thi Việt tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

  Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết - Sinh học lớp 8

  A. Lý thuyết

  I. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết


  2018-05-27_9-45-53.jpg
  • Tuyến yên tiết ra các hooc môn điều khiển hoạt động của các tuyến nội tiết đồng thời hoạt động của tuyến yên lại chịu ảnh hưởng của các hooc môn do các tuyến nội tiết tiết ra đó chính là cơ chế tự điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết nhờ thông tin ngược.
  II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
  2018-05-27_9-46-01.jpg
  • Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1: Trang 186 - sgk Sinh học 8


  Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy

  Hướng dẫn giải:
  • Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.
  • Khi lượng đường trong máu giảm (sau hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài) không chỉ các tế bào α của đảo tụy hoạt động tiết glucagon mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizon để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.
  Câu 2: Trang 186 - sgk Sinh học 8

  Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

  Hướng dẫn giải:

  Các tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.
   

Chia sẻ trang này