1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người - Sinh học lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Sinh Học Lớp 8' bắt đầu bởi Bông Bưởi, 25/5/18.

Lượt xem: 646

 1. Bông Bưởi Moderator

  Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người - Sinh học lớp 8 - Nhờ sự phát triển của hệ thần kinh, con người có sự tiến hóa sinh học và tiến hóa văn học so với động vật khác. Vậy, con người có những hoạt động thần kinh cấp cao nào? Sau đây, Đề Thi Việt tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 53.

  Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người - Sinh học lớp 8

  A. Lý thuyết

  I. Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người

  • Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện là hai quá trình thuận nghịch liên hệ mật thiết với nhau giúp cơ thể thích nghi với đời sống.
  • Là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa
  II. Vai trò của tiếng nói và chữ viết
  • Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao
  • Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau
  III. Tư duy trừu tượng
  • Từ những thuộc tính chung của sự vật, con người khái quát hóa thành những khái niệm được diễn giải bằng từ ngữ
  • Khả năng khái quát, trừu tượng hóa là cơ sở của tư duy trừu tượng
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1: Trang 171 - sgk Sinh học 8


  Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

  Hướng dẫn giải:

  Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là 2 quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, nhờ đó mà cơ thể thích nghi với những điều kiện sống luôn thay đổi, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa ở người.

  Câu 2: Trang 171 - sgk Sinh học 8

  Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

  Hướng dẫn giải:
  • Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao
  • Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau
   

Chia sẻ trang này