1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện - Sinh học lớp 8

Thảo luận trong 'Môn Sinh Học Lớp 8' bắt đầu bởi Bông Bưởi, 25/5/18.

Lượt xem: 881

 1. Bông Bưởi Moderator

  Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện - Sinh học lớp 8 - Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Có 2 loại phản xạ: phản xạ không điều kiệnphản xạ có điều kiện. Sau đây, Đề Thi Việt tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 52.

  Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện - Sinh học lớp 8

  A. Lý thuyết

  I. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phẩn xạ không điều kiện

  • Phản xạ không điều kiện (PXKĐk) là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập, rèn luyện
  • Phản xạ có điều kiện (PXCĐK) là phản xạ hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm
  II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện

  1. Hình thành phản xạ có điều kiện

  • Điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện
   • Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không có điều kiện.
   • Quá trình đó được lặp lại nhiều lần
  • Thực chất của việc hình thành phản xạ có điều kiện là hình thành đường liên hệ tạm thời nối các vùng vỏ não với nhau.
  2. Ức chế phản xạ có điều kiện
  • Khi phản xạ có điều kiện không được củng cố thì phản xạ sẽ mất dần
  • Ý nghĩa: đảm bảo sự thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi, hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người
  III. So sánh tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
  2018-05-25_15-31-37.jpg
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

  Câu 1: Trang 168 - sgk Sinh học 8


  Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

  Hướng dẫn giải:
  2018-05-25_15-31-37.jpg
  Câu 2: Trang 168 - sgk Sinh học 8

  Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả.

  Hướng dẫn giải:
  • Khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ nhiều lần sẽ hình thành ở gà phản xạ có điều kiện : "tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn", nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn.
  => giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời.
   • Tuy nhiên, nếu gõ mõ, gà chạy về mà không được cho ăn nhiều lần thì về sau khi nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa.
   • Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng ăn uống và vùng thính giác không được củng cố nên đã mất.
  • Điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện
   • Phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không có điều kiện.
   • Quá trình đó được lặp lại nhiều lần
  • Thực chất của việc hình thành phản xạ có điều kiện là hình thành đường liên hệ tạm thời nối các vùng vỏ não với nhau.
  Câu 3: Trang 168 - sgk Sinh học 8

  Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và sự ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

  Hướng dẫn giải:

  Ý nghĩa: đảm bảo sự thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi, hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người
   

Chia sẻ trang này