1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

26 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Lịch Sử giai đoạn từ 1930 đến 1945

Thảo luận trong 'Môn lịch sử lớp 12' bắt đầu bởi Phan Hoàn, 13/1/18.

Lượt xem: 1,119

 1. Phan Hoàn Moderator

  26 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Lịch Sử giai đoạn từ 1930 đến 1945 - Đề các bạn ôn lại kiến thức cũng như làm quen với một số dạng câu hỏi trong phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 đến 1945. Đề Thi Việt cung cấp cho các bạn bộ đề trắc nghiệm hay sát với chương trình thi. Hi vọng, nó sẽ giúp ích cho các bạn trong kì thi quan trọng sắp tới.

  26 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn Lịch Sử giai đoạn từ 1930 đến 1945

  Câu 1: Đại hội lần thứ nhất của Đảng cộng sản Đông Dương (3/1935) đã diễn ra ởđâu?

  a. Cao Bằng b. Hương Cảng (TQ) c. Ma Cao (TQ) d. Tân Trào.


  Câu 2:Từ tháng 3/1938 đến tháng 8/1941, ai là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương?

  a. Trường Chinh b. Hà Huy Tập c. Nguyễn Văn Cừ d. Lê Hồng Phong


  Câu 3: Trong cao trào cách mạng 1930-1931, Đảng đã vận dụng những khẩu hiệu nào để đấu tranh?

  a. “ Chống đế quốc”, “chống phát xít”.

  b. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian” và “ tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.

  c. “Tự do, dân chủ” và “cơm áo, hoà bình”.

  d. “Độc lập dân tộc” và “ruộng đất dân cày”.


  Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra vào ngày tháng năm nào?

  a. 27/9/1940 b. 23/11/1940 c. 13/01/1941 d. 10/5/1941


  Câu 5: Từ ngày 27 đến 31/ 3/1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Ma Cao (Trung quốc). Ai là người chủ trì Đại hội?

  a. Lê Hồng Phong b. Nguyễn Ai Quốc

  c. Nguyễn Văn Cừ d. Hà Huy Tập


  Câu 6: Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kì 1936-1939 là gì?

  a. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày.

  b. Đánh đuổi thực dân pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập.

  c. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình.

  d. Các câu trên đều đúng.


  Câu 7: Trong cao trào dân chủ 1936-1939, Đảng đã vận dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú để biểu dương lực lượng. Nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5/1938, một cuộc mít tinh khổng lồ của 2,5 vạn người đã diễn ra với khẩu hiệu đòi tự do lập hội, đòi giảm thuế, chống phát xít,.... Cuộc mít tinh diễn ra tại đâu?

  a. Quảng trường nhà Đấu xảo (Hà Nội) b. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

  c. Phủ Khâm Sai d. Nhà Hát Lớn


  Câu 8: Tại Đại hội lần VII của Quốc tế cộng sản diễn ra ở Matxvơva (Liên Xô), đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự?

  a. Nguyễn Ai Quốc b. Phạm Văn Đồng c. Lê Hồng Phong d. Nguyễn Văn Cừ


  Câu 9: Ngày 13/01/1941, binh lính đồn Chợ Rạng (Nghệ An) đã nổi dậy chiếm đồn, đánh chiếm Đô Lương, rồi lên ô tô kéo về Vinh. Cuộc binh biến này do ai lãnh đạo?

  a. Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) b. Nguyễn Văn Cừ

  c. Nguyễn Văn Cung (Đội Cung) d. Lương Ngọc Quyến


  Câu 10: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?

  a. 22/12/1944 b. 24/12/1944 c. 13/8/1945 d. 16/8/1945


  Câu 11: Hội nghịTrung ương lần thứ 8 của Đảng tại Pắc Bó (Cao Bằng),dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra trong khoảng thời gian nào?

  a. Từ 10 đến 19/5/1941 b. Từ15 đến 19/5/1941

  c. Từ10 đến 19/5/1942 d. Từ10 đến 19/5/1943


  Câu 12: Sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Ai Quốc đã trởvềTổquốc vào thời gian nào?

  a. 28/01/1941 b. 10/5/1941 c. 19/5/1941 d. 22/12/1944


  Câu 13: Cuộc khởi nghĩa nào đã nổ ra ngày 23/11/1940?

  a. Khởi nghĩa Ba Tơ b. Khởi nghĩa Nam Kì

  c. Khởi nghĩa Đô Lương d. Khởi nghĩa Bắc Sơn


  Câu 14: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám của Đảng Cộng Sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã được thành lập nhằm tập hợp quần chúng vào một mặt trận thống nhất đánh đổ thực dân phong kiến giải phóng dân tộc. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?

  a. 19/5/1941 b. 22/12/1944 c. 14/8/1945 d. 16/8/1945


  Câu 15: Tổ chức nào được xem là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam?

  a. Việt Nam giải phóng quân b. Cứu quốc quân

  c. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân d. Vệquốc đoàn


  Câu 16: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào?

  a. Khởi nghĩa Bắc Sơn b. Khởi nghĩa Ba Tơ

  c. Khởi nghĩa Nam Kì d. Binh biến Đô Lương


  Câu 17: Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được ra đời. Ngay sau khi thành lập, Đội đã đánh thắng những trận nào?

  a. Thái Nguyên b. Phay Khắt –Nà Ngần c. Việt Bắc d. Biên Giới


  Câu 18: Ngày 04/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập và được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. Khu giải phóng Việt Bắc gồm một phần những tỉnh nào?

  a. Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Tây, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

  b. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

  c. Hưng Yên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

  d. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái.


  Câu 19: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám -1945, có bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?

  a. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam.

  b. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam.

  c. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam.

  d. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi.


  Câu 20: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, nhiều phong trào đấu tranh đã liên tục nổ ra. Ở Quảng Ngãi, tù chính trị Ba Tơ nổi dậy chiếm đồn giặc, thành lập chính quyền cách mạng, tổ chức đội du kích Ba Tơ... Cuộc khởi nghĩa nổra vào ngày tháng năm nào?

  a. 9/3/1945 b. 11/3/1945 c. 14/8/1945 d. 16/8/1945


  Câu 21: Ai là người được giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22/12/1944?

  a. Văn Tiến Dũng b. Phạm Văn Đồng c. Võ Nguyên Giáp d. Trường Chinh


  Câu 22: Chiều ngày 16/8/1945, một đội quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã tiến về giải phóng nơi nào?

  a. Cao Bằng b. Quảng Nam c. Thái Nguyên d. Thanh Hoá


  Câu 23: Ngày 25/8/1945, địa phương nào đã giành được chính quyền?

  a. Huế b. Đà Nẳng c. Hà Nội d. Sài Gòn


  Câu 24: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại đâu? Ngày tháng năm nào?

  a. Tân Trào –14/9/1945 b. Quảng Trường Ba Đình (Hà Nội) –02/9/1945

  c. Khu Đấu Xảo (HN) –02/9/1945 d. Phủ Khâm Sai –19/9/1945


  Câu 25: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám –1945, cuộc khởi nghĩa ở thủ đô Hà Nội giành được toàn thắng vào thời gian nào?

  a. 14/8/1945 b. 16/8/1945 c. 19/8/1945 d. 23/8/1945


  Câu 26: Hội nghị Trung ương lần 8 của Đảng (5/1941) được tổ chức tại đâu?

  a. Tân Trào b. Tuyên Hoá c. Pắc Pó d. Bắc Sơn

  Đáp án tham khảo
  2018-01-13_0-30-55.png
   

Chia sẻ trang này