1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Đề Thi Việt - Diễn đàn tài liệu học tập lớp nhất Việt Nam.

 1. keobongda set their home page.

  https://topsoikeo.tv/

  7/7/20 lúc 21:18
 2. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Parts of the Body Unit 9 The Body - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Parts of the Body Unit 9 The Body - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần A. Parts of the Body...

  4_25.png 2020-07-07_16-44-09.png 2020-07-07_16-44-16.png 2020-07-07_16-44-24.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:48
 3. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Test yourself Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Test yourself Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý, ôn lại những...

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:46
 4. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Reading Unit 8 Out and About - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Reading Unit 8 Out and About - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Phần Reading: The Adventure of Bi and Fifi (Cuộc phiêu lưu của Bi và Fifi) của Unit...

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:45
 5. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Road Signs Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Road Signs Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý về phần C. Road...

  1_54.png 2020-07-07_16-39-42.png 2020-07-07_16-39-54.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:44
 6. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  A truck driver Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6

  A truck driver Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Phần A. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?) của Unit 8: Out and about...

  2020-07-07_16-34-56.png 2020-07-07_16-38-26.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:41
 7. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  What are you doing? Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6

  What are you doing? Unit 8 Out and about - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần B. A truck...

  2020-07-07_16-31-48.png 2020-07-07_16-32-01.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:36
 8. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  On the move Unit 7 Your house - SBT Tiếng Anh lớp 6

  On the move Unit 7 Your house - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý về phần C. Around the...

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:32
 9. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Town or country? Unit 7 Your house - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Town or country? Unit 7 Your house - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Phần B. In the city (Ở thành phố) của Unit 7: Your house (Nhà của bạn) tập...

  2020-07-07_16-26-58.png 2020-07-07_16-27-11.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:31
 10. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Is your house big? Unit 7 Your house - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Is your house big? Unit 7 Your house - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần A. Is your house...

  2020-07-07_16-24-23.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:28
 11. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Around the house Unit 6 Places - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Around the house Unit 6 Places - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý về phần C. Around...

  2020-07-07_16-21-13.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:24
 12. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  In the city Unit 6 Places - SBT Tiếng Anh lớp 6

  In the city Unit 6 Places - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Phần B. In the city (Ở thành phố) của Unit 6: Places (Những địa điểm) tập trung vào...

  2020-07-07_16-17-12.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:22
 13. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Our house Unit 6 Places - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Our house Unit 6 Places - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần A. Our house (Nhà của chúng...

  2020-07-07_16-14-34.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:18
 14. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Test yourself Unit 5 Things I do - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Test yourself Unit 5 Things I do - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý, ôn lại những kiến...

  2020-07-07_16-12-36.png

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:16
 15. Cát Tường Vy đã đăng chủ đề mới.

  Reading Unit 5 Things I do - SBT Tiếng Anh lớp 6

  Reading Unit 5 Things I do - SBT Tiếng Anh lớp 6 - Phần Reading: The Adventure of Bi and Fifi (Cuộc phiêu lưu của Bi và Fifi) của Unit...

  1_168.jpg

  Diễn đàn: Môn Tiếng Anh Lớp 6

  7/7/20 lúc 16:13
Đang tải...