1. Diễn Đàn Đề Thi Việt là nơi chia sẻ thông tin học tập, tài liệu học tập dành cho học sinh, sinh viên và thông tin giảng dạy dành cho giáo viên. Chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các bài viết, bình luận không liên quan trên toàn diễn đàn.
  Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho Admins

 1. 10
  Thưởng vào: 13/7/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 23/9/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 20/8/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 2
  Thưởng vào: 17/8/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 16/8/17

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.